ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 116

ספר זרע קודש [ראפשיץ] - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ח | 1868

ספר זרע קודש 2 חלקים / שני שערים. ספרו של האדמו"ר הקדוש רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ זיע"א מספרי החסידות העמוקים והנודעים ביותר - מהדורה ראשונה לעמברג תרכ"ח | 1868. סטפנסקי (חסידות) 208. [2] קכד, [1] קך דף. קרעים והדבקות בעיקר בשער הראשון ובדפים הראשונים והאחרונים. בדף האחרון השלמה של חלק מהדף מעותק אחר של מהדורה זו. כתמים שונים. מצב כללי טוב. נכרך מחדש בכריכת עור מפוארת עם הטבעות בשדרה. רבי נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ (ו' סיון תק"כ - י"א אייר תקפ"ז | 1760-1827) נולד בלינסק ביום פטירת הבעל שם טוב (שבועות תק"כ - על כך המליץ תלמידו רבי חיים מצאנז בעל ה'דברי חיים': "ובא השמש וזרח השמש.. עד שלא שקעה וכו'"), לאביו רבי מנחם מענדל מלינסק ולאמו בת רבי איציק'ל המבורגר אצלו למד נכדו רבי נפתלי צבי את תורתו. מגדולי תלמידי רבי אלימלך מליז'ענסק, ה'חוזה' מלובלין, המגיד מקוז'ניץ ורבי מנחם מנדל מרימינוב, אחר פטירתם החל נוהג באדמו"רות ברופשיץ לשם החלה נהירה של חסידים שקיבלו את רבי נפתלי לרבם במהרה הפכה החצר לאחת הגדולות בגליציה כשהיא מונה חסידים רבים ביניהם צדיקי עליון. דרכו בקודש הייתה בהסתר ודיבוריו ושיחותיו היו בחידות ובמליצות, רק גדולי תלמידיו יכלו לרדת לסוף דעתו, כמו כן בספרו זה זרע קודש כתב עניינים עמוקים רבים ברמיזה ובגימטריות בהן טמן סודות רבים. הספר נדפס לראשונה כ-40 שנה לאחר פטירתו לאחר שתלמידיו חששו מאזהרותיו שלא להביאם לבית הדפוס. הספר הקדוש הזה היה ספון בכת"י עד אשר אזרו החסידים אומץ ובראשם רבי חיים מצאנז להוציאם לאור. בהסכמתו כותב הדברי חיים: "..עלה בליבי שיפה עשו המדפיסים שהוציאו לאור כתבי קודש האלו כי ידוע שגם מורנו הרב רבי חיים ויטאל מנע מלהוציא לאור חידושיו ומה שקיבל מרבו האר"י ולא הניח לתלמידיו לכותבם ואעפ"כ עשו צדיקי הדור כמה תחבולות והתפעלות להעתיקם" מאז תפס הספר את מקומו החשוב בקרב אחב"י הנהנים לאורו והוא נדפס בעשרות מהדורות.
$2600
החל מ
$2500

תן הצעה