ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 127

תהילים בן ביתי קומרנא מהדורה ראשונה עם הקדשה בכתב יד קודשו של המו"ל האדמו"ר רבי חיים יעקב סאפרין מקאמרנא

ספר תהילים עם פירוש בן ביתי, מהאדמו"ר רבי אליעזר צבי סאפרין מקאמרנא [ומאביו האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקאמרנא] – מהדורה ראשונה אוזהאראד [אונגוואר] תרפ"ז | 1926. טז עמ', קלב דף. בשער הספר הקדשה בכתב ידו של נכד המחבר המוציא לאור של ספר זה האדמו"ר רבי חיים יעקב סאפרין מקומרנא: "מתנה לידיד נפשי אהובי הרבני... ובמדות נכתר בכת"ר ש"ם טו"ב כש"ת יצחק... שליט"א, חיים יעקב סאפרין מקאמרנא". קרעים שונים, חלקם משוקמים. כריכה חדשה מוטבעת. מצב כללי טוב. רבי אליעזר צבי ספרין מקומרנא (תק"ץ - כ"ד אייר תרנ"ח) בן רבי יצחק אייזיק [יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין] (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא. כאביו גם הוא היה מחבר בקבלה חסידית ואלפי חסידים הסתופפו בצילו. בעל מחבר: "דמשק אליעזר" - על הזוהר. אור עיניים - מפתח לקבלה. "בן ביתי" על התורה, תהילים, חמש מגילות ועל סיומי הש"ס. "זקן ביתו" - על מסכת אבות. חתנו היה רבי יהודה צבי מראזלא. רבי חיים יעקב ספרין מקומרנא (תרנ"ב - תשכ"ז), נכדו של רבי אליעזר צבי בן בנו האדמו"ר רבי אברהם מרדכי סאפרין מבוריסלב. שימש באדמורו"ת בעיר אונגוואר, היגר לארה"ב בשנת תרצ"ז וכך ניצל מציפרני הנאצים אשר כילו את כרם ישראל בשנות הזעם. עלה לארץ ישראל בשנת תשכ"ב והתשקע בירושלים עיה"ק בה הקים את בית מדרשו "שטיבלאך קומרנא" במרכז שכונת גאולה. בעל מחבר: "בית יעקב", "בית אבות", "מה זאת", "שבת שלום ומבורך", "פרי חיים", "פורת יוסף" ועוד עשרות ספרים שנותרו בכתב יד.
החל מ
$1000

תן הצעה