ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 110

אור תורה המגיד ממזריטש - חסידות מהדורה ראשונה קוריץ תקס"ד | 1804 נדיר!

ספר אור תורה, מאמרי קבלה וחסידות על פרשיות התורה, שיר השירים, תהילים ומאמרי חז"ל מאת גדול תלמידי הבעש"ט הקדוש רבי דוב בער המגיד ממעזריטש - קארעץ תקס"ד | 1804. סטפנסקי חסידות, מס' 33. לא נראה זמן רב במכירות במצב כזה כולל דף שער. תורותיו של המגיד ממעזריטש נדפסו לראשונה בקוריץ תקמ"א, בספר "מגיד דבריו ליעקב - ליקוטי אמרים", על ידי תלמידו רבי שלמה מלוצק. אך הדברים לא נערכו וסודרו על פי איזה סדר כל שהוא. בספר שלפנינו סודרו הדברים על סדר פרשיות התורה, שיר השירים, תהלים ואגדות חז"ל. הספר שלפנינו נדפס ע"פ כתב-יד שהיה בביתו של רבי ישעיה מדינוביץ, אב"ד יאנוב, מתלמידי המגיד ממעזריטש ורבי פנחס מקוריץ. עם זאת, רוב המאמרים זהים למובא ב"מגיד דבריו ליעקב", למעט מספר שינויי נוסח בין הספרים. עותק חסר. 147 דף, מתוך 157 דף במקור. 10 הדפים האחרונים חסרים. 15.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. נקבי עש מועטים. קרעים ובלאי, בחלק מהדפים עם פגיעות בטקסט, מספר דפים אחרונים דבוקים זה לזה עם פגיעות. חתימת בעלות בשער ובמספר מקומות בספר: "משולם יוסף [לאדן?]". כריכה ישנה פגומה מאד.
$1900
החל מ
$1200

תן הצעה