ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 120

כתב יד שאלות ותשובות בכתב יד קודשו של הגאון ר' שלמה קלוגר זצ"ל

6 דפי נייר גדולים כתובים בצפיפות משני צידיהם בעצם כתב יד קדשו של הגאון הרב שלמה קלוגר זצ"ל. תוכן הכתב יד ומספר התשובות: 1. תשובה קנ"ט בהלכות תערובות. 2. תשובה ר"מ הלכות חושן משפט. 3. תשובה רמ"א בהלכות שחיטה. 4. תשובה רמ"ב בהלכות בשר בחלב. 5. תשובה רמ"ג יורה דעה סי' רמ"ב. 6. תשובה רמ"ד בהלכות תערובות. 7. תשובה רמ"ה בהלכות פדיון בכור. 8. תשובה רמ"ו הלכות פת עכו"ם. 9. תשובה רמ"ז בהלכות איסור סחורה בנבלה. 10. תשובה רמ"ח בהלכות שחיטה. 11. תשובה רמ"ט בהלכות מליחה. הדף ומצבו: גודל הדפים 38X24 ס"מ. דפים גדולים מהרגיל. כ–30 שורות בעמוד. נייר עבה ואיכותי במצב מצוין, כרוך בכריכת עור חדשה מהודרת. הגאון רבי שלמה קלוגר (תקמ"ו - תרכ"ט | 1786-1869) מגדולי הפוסקים. כתב חבורים בכל מקצועות התורה בסדר גודל מפליא ביותר. בשנת תרמ"ח הדפיס בלמברג נכדו הרב יהודה אהרן קלוגר ספר "תולדות שלמה" תולדות חייו ורשימת ספריו שבאו בדפוס ובכתב יד, ושם הוא כותב בזה"ל "ואלה הספרים הנמצאים איתנו בכתב יד קדשו" ומונה שם כ – 150 חבורים שנשארו בכתב יד וחלקם שמועתקים ומסודרים לדפוס. סה"כ 12 עמודים כתובים. פריט נדיר וחשוב ביותר.
החל מ
$8000

תן הצעה