ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 182

2 שטרות של דולר שניתנו ע"י הרבי לאחד מצאצאי בעל התניא

2 שטרות של 1 דולר ארה"ב, אשר ניתנו מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד, רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, אשר ניתנו להרה"ח ר' אליהו יוסף גלבשטיין ז"ל, שהיה מצאצאי 'בעל התניא'. על דולר אחד נכתב: "בס"ד, גלבשטין, אליהו יוסף יחי' בן רעכל זיסל תחי', יום שישי כ"ז אלול התשמ"ח מידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר שליט"א" על הדולר השני נכתב: "בס"ד, כ"ו אלול התשמ"ח, מידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר שליט"א, אחרי שהיה בציון הריי"ץ (יוסף קיבל הדולר ע"י שליח)". 2 שטרות, סימני קיפול ורישום בעט. מצב כללי טוב מאד. הרה"ח ר' אליהו יוסף גלבשטיין (ספר הצאצאים 1270), בן הרה"ח ר' אברהם הלל גלבשטיין (ס"ה 720) ואמו מרת רעכל זיסל (ס"ה 665) בתו של הרה"ח ר' יהודה לייב סלונים. דור שישי למייסד חסידות חב"ד - ליובאוויטש רבי שניאור זלמן מלאדי 'בעל התניא' ומנכדיו של רבי הלל משה מעשל גלבשטיין זצ"ל [מצאצי השל"ה הקודש, מחסידיו של 'הצמח צדק', הרבי מקוצק והחידושי הרי"ם מגור, מגדולי צדיקי ירושלים אליה עלה מפולין אחר פטירתו רבו החידושי הרי"ם].
$600
החל מ
$400

תן הצעה