Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 007

ספר תהילים מיניאטורי נדיר עם השלמות בכתב יד - ליידן [הולנד] שצ"ו | 1636

כרך מיניאטורי קטן (11 ס"מ), נדיר ביופיו של ספר תהלים - נדפס עם עיון הרב פה לידה [ליידן - Leiden) העיר המהוללה במדינת הולנדיה [הולנד] על ידי יוחנן מירא בשנת שצ"ו [1636] לפ"ק. עותק מיוחד ונדיר אשר לא מצאנו כמותו בספריות בארץ ולא נראה מעולם במכירות פומביות. העותק שלפנינו יצא ככל הנראה מהדפוס כאשר הוא פגום בשני הדפים הראשונים והדף האחרון כאשר רק המסגרות והעיטור בשער הודפסו ללא הטקסט, אשר הושלם בכתב יד ידי אמן במדויק לפי השורות שאמורות היו להיות כולל מספרי השורות וסימני הדפוס. 118 דפים לא ממוספרים. פרקי התהילים מסומנים במספרים במקום באותיות, וכך גם מס' השורות שבכל פרק. 2 דפים ראשונים ודף אחרון מושלמים בכתב יד. תיקונים או תרגום בעפרון בלועזית במס' מקומות רב בספר. נקבי עש מועטים. כריכת עור בלויה. כתמי זמן קלים.
Starting at
$300

Make an offer