ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 216

ספר זית רענן חלק א' מהדורה ראשונה. עותק שהוקדש על ידי המחבר לבית המדרש מנחם ציון בחורבת ר' יהודה החסיד בירושלם עם חותמת ביהמ"ד הנ"ל. וארשא. תרי"א | 1851.

ספר זית רענן חלק א' מהדורה ראשונה, מאת הגאון רבי משה ליב זילברברג אב"ד קוטנא ולאחר מכן רבה של ירושלים (הגאון מקוטנא). עותק שהוקדש על ידי המחבר לבית המדרש מנחם ציון בחורבת ר' יהודה החסיד בירושלם עם חותמת ביהמ"ד הנ"ל. וארשא. תרי"א - 1851. בעמוד הראשון של ההקדמה יש חותמת של בית המדרש מנחם ציון בחורבת ר"י החסיד. וכתב יד שמעיד על כך שהגאון המחבר נידב עותק זה לבית המדרש הנ"ל. רבי משה ליב זילברברג זצ"ל(תקנ"ד – תרכ"ה, 1794-1865): כיהן כרבה של העיר יחד עם רבניה הרשמיים של העיר רבי מאיר אוירבך ורבי שמואל סלנט. רבים מגאוני וצדיקי ירושלים הסתופפו בצלו ושתו בצמא את דברי תורתו. קודם שעלה ארצה נודע כאחד מגאוני הדור בפולין. הוא נולד בעיר לונטשיץ בשנת תקנ"ד, כיהן כרב בכמה קהילות ולבסוף בקוטנא, ועל שמה נקרא (גם בערוב ימיו בעת שבתו בירושלים) "הרב מקוטנא". בשנת תרי"ז עזב את הרבנות בחו"ל ועלה לעיה"ק ירושלים, שם השתתף במשא רבנות העיר, ואף היה מנשיאי ישיבת "עץ חיים" - הישיבה היחידה והחשובה שהייתה אז בעיה"ק. חתום על תקנות וכרוזים שונים שפרסמו רבני העיר. נפטר בשנת תרכ"ה. נודע לדורות על שם ספרו שלפנינו כ"בעל זית רענן". מתלמידיו בירושלים היו הגה"צ רבי יהושע צבי מיכל שפירא זיע"א, רבי אליעזר דן רלב"ג זצ"ל, ורבי ישעיהו אורנשטיין זצ"ל. מצב טוב. ללא דף שער וללא כריכה.
$70
החל מ
$60

תן הצעה