ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 012

מעשה טוביה - מהדורה שניה יעסניץ תפ"א | 1721 עותק חסר עם חתימות עתיקות מעניינות

חלק ראשון מספר העולמות או מעשה טוביה, אודות יסודות האמונה, טבע העולם, קוסמוגרפיה, אסטרונומיה, וגיאוגרפיה. שער מאויר בתחריט עץ, וכן מספר תחריטי עץ בגוף הספר, מאת רבי טוביה הרופא מק"ק מיץ - יעסניץ תפ"א | 1721. העותק שלפנינו כולל את ארבעת העמודים הראשונים ועד לדף סט [במקור צ"ל עד דף קכב]. קרע עם פגיעה בטקסט באחד הדפים שוקם מקצועית, דף השער משוקם מקצועית בפינות, עם חתימות עתיקות ורישומי בעלות: "קניתי ריש שתא [ראש השנה] תקפ"א חיים ווייל משווערזענץ", "הק' יצחק יהודא פרוסטיג" וחתימה נוספת "איצק..." שלא פוענחה. הגהה ארוכה מעניינת שלא נבדקה לעומק. מצב כללי טוב. כריכת קרטון חדשה.
$110
החל מ
$50

תן הצעה