ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 24 - 31.07.2019

מכירה מס' 25

תתקיים אי"ה ביום שני כג' אלול תשע"ט

23/9/2019

במרכז אחים רבי עקיבא 86, בני ברק

בשעה: 20:00 

הפרטים והפריטים יועלו לאתר ביום הקרוב

טל: 03-9050090

פקס: 03-9050093

אסף: 054-3053055

ניסים: 052-8861994

moreshet.auctions@gmail.com

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט

https://moreshet.bidspirit. com

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר אבני בית היוצר על בית העלמין הישן בפרעשבורג - פאקש תר"ס | 1900

ספר אבני בית היוצר, ב' חלקים, חלק א' כולל רישום מצבות "גאוני עולם, מאורי הגולה, צדיקי יסודי עולם... בבית חיים הישן דקרתא קדישא פרעשבורג יע"א", חלק ב' "תוכו רצוף תולדות וקורות ותקנות גדולות והליכות בקודש של גאוני ארץ וצדיקי עולם הנ"ל זי"ע" - מהדורה יחידה פאקש תר"ס | 1900. שער נפרד לחלק ב'. [1], יא, פו [1] דף. כתמים ונקבי עש מועטים. כריכה חדשה. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $100
פריט מס' : 027

לוט 3 ספרים נדירים עם הספדים על החתם סופר ומשפחתו

1. ספר זכרון, מגילת ספר כתוב מאביר הרועים שר התורה... רבינו משה סופר זצוק"ל בעל החתם סופר.... - מהדורה ראשונה פרשבורג תרל"ט | 1879. IV, 52 עמ'. כריכת מעטפת קדמית כחולה. המעטפת האחורית חסרה, דפים מנותקים. קרעים וכתמים קלים. מצב כללי טוב. 2. איה סופר, קול נהי ומספד תמרורים אל הלקח אדונינו מעל ראשנו... מרן שמעון סופר זלה"ה האבד"ק קראקא... [בנו של החתם סופר] - מהדורה יחידה קראקא תרמ"ד | 1884. [2], ל' עמ'. ללא כריכה. דפים מנותקים. קרעים וכתמים קלים. מצב כללי טוב. 3. מספד גדול, קול נהי בכי תמרורים אל הלקח אדונינו מעל ראשנו... כקש"ת מו"ה עקיבא קארניטצער זצללה"ה חתן הגאון הקדוש כקש"ת מרן שמעון סופר זצללה"ה האבד"ק קראקא... גם... אבל ונהי על מות איש אלוקים... כקש"ת מו"ה הלל ל"ש [ליכטנשטיין] זצללה"ה האבד"ק קאלמייע... - מהדורה יחידה קראקא תרנ"ב | 1892. [2], נד דף [108 עמ']. כריכת מעטפת קרועה ופגומה, גליונות לא חתוכים מהדפוס עם חותמת המחבר בשער. קרעים עם פגיעות בטקסט במס' מקומות. מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $150
פריט מס' : 028

אוסף ספרים חשובים מדפוסי מרוקו

1. ספר כותנות יוסף, חלק שלישי, מאת רבי יוסף ברדוגו - מקנס תש"ג | 1943. 2. שבחי צדיקים - דפוס לוגאסי קזבלנקה חש"ד. 3. ספר תיקון חצות - דפוס לוגאסי קזבלנקה חש"ד. 4. ספר הטיבו נגן - פאס תש"ח | 1948. 5. היסטוריה דל יהוד דל מארוק בלערבייא [בערבית יהודית] חלק ראשון - תשי"ג | 1953. 6. ספר שנות חיים - דפוס ד.א. עמאר דארלבידא. 7. ספר מגן דוד - קזבלנקה תש"ט | 1949. 8. ספר אור חדש חלק שני, לרבי דוד דנינו - קזבלנקה תש"ז | 1947. 9. שני סידורים לראש השנה - דפוס לוגאסי קזבלנקה חש"ד. 10. סליחות - דפוס לוגאסי קזבלנקה חש"ד. 11. חמישה חומשי תורה ספר במדבר - דפוס לוגאסי קזבלנקה חש"ד. 12. ספר המעשיות מסלי אל וקת (בשפה הערבית מרוקאית) מעשיות, אגדות, משלים, דברי מוסר ובדיחות - עותק חסר ללא שער מתחיל בעמוד 11 ומסתיים בעמוד 156. גדלים ומצבים שונים, חלקים במצב בינוני ומטה.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 029

לוט 2 מספרי הרב מאדא רבי מרדכי אליעזר וובר: עץ אבות / תמורת תודה - ירושלים תרמ"ז | 1887

שני ספרים מאת הגאון רבי מרדכי אליעזר וועבר - הרב מאדא, אשר הוציא קונטרסי פולמוס בהלכה שונים והקדים הקדמות פולמוסיות לכל יתר ספריו, עם פרטים רבים על מצב היהודים בהונגריה ובירושלים, במחצית השניה של המאה ה-19. 1. ספר תמורת תודה, על מסכת תמורה - ירושלים תרמ"ז | 1887. [4], לד דף. כתמים קלים. מצב כללי טוב מאד. 2. ספר עץ אבות, חלק ב', ביאור על האגדתא שבמסכת ערכין ועל פרקי אבות - ירושלים תרמ"ז | 1887. [1], כ, [1] דף. כתמים רבים וקרעים בתחתית הדפים, סימני רטיבות. מצב כללי בינוני טוב. שני הספרים עם כריכה רכה פשוטה חדשה. לשניהם הסכמות של המהרי"ל דיסקין והאדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם [הראשון] מבאבוב אשר כותב עליו בין היתר: "וגם אדע את האיש ואת שיחו ומעשיו אשר כונתו לשם שמים, והוא היה מהחשובים הגדולים אצל כ"ק אא"ז מו"ר הגאון הקדוש רשכב"ה האבד"ק צאנז [הדברי חיים] זצלה"ה". רבי מרדכי אליעזר וועבר (תקפ"ב - כז תמוז תרנ"ב), הגאון מאדא. בן רבי דוד מפטראווסלע הי"ד. מגדולי תלמידי ה"דברי חיים" מצאנז. כיהן ברבנות בקהלות שונות בהונגריה. עלה לירושלים בשנת תרל"ה בערך. בספריו המעניינים מופיעים הסכמות המהרי"ל דיסקין, ומכתבי פולמוס רבים, נגד החולקים על פסקיו של מורו ורבו האדמו"ר בעל "דברי חיים".
החל מ $180
פריט מס' : 030

הגדה של פסח מיניאטורית נדירה - ירושלם תרע"ב | 1912

סדר הגדה של פסח, עם כל דיני ומנהגי הסדר וגם סדר ספירת העומר - דפוס א.מ. לונץ ירושלם תרע"ב | 1912. [2], סב דף. כריכת מעטפת קדמית פגומה מעט. דף אחרון חסר בחציו. סימני שימוש וכתמים שונים. מצב כללי טוב. ללא כריכה. צורף לו כריכת של הגדה מיניאטורית אחרת מירושלים עם דף שער שונה שאינו קשור. הגדה מיניאטורית [10.5 ס"מ] נדירה, נרשמה באוצר ההגדות 2544 נסמן שלא היה לפניו. לא מצאנו עותק דומה בספריה הלאומית ובספריות אחרות ברחבי הארץ.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 031

כרך עם קבצים תורניים שונים בעריכת הרב שמעון היילפרין - ירושלים תרצ"ו - תש"ד

1. תורת ירושלם, עתון חד פעמי לדוגמא - כ"ג חשוון תרצ"ו. 2. תפארת ירושלם, קובץ ב' - חודש אייר תרצ"ו. 3. תורה מציון - חודש סיוון תרצ"ו. 4. תורה מציון - תמוז אב תרצ"ו. 5. תורה מציון - אלול תרצ"ו. 6. תורה מציון - חשוון תרצ"ז. 7. תל תלפיות א' - י"א, וכן יד, טו ויח. שנים תש"א - תש"ג. מצבים משתנים, כתמים וקרעים שונים, במספר גליונות גם עם פגיעות בטקסט. מצב כללי בינוני - טוב. כרוכים כולם יחד. מצורף כרוז מודפס נדיר של רבי איסר זלמן מלצר ורבי יעקב משה חרל"פ משנת תרצ"ו על חיבוריו של רבי שמעון הלפרין המוציא לאור של כתבי עת אלו. קרע במרכז וסימני קיפול. מצב כללי בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 032

אוסף 3 שקיות בד עם עפר מהר הזיתים ו-11 שקיות בד ריקות - ירושלים תר"ס | 1900 לערך

אוסף שקיקי בד בצבעים שונים שלשה מהם מלאים בעפר מהר הזיתים ועליהם הכיתוב: "וכפר אדמתו עמו - עפר מהר הזיתים ושאר מקומות קדושים אשר בארץ הקודש תובב"א", במרכזו תחריט של הר הזיתים עם הפסוק "ועמדו רגליו על הר הזיתים", "להשיג אצל אייזיק ניסנבוים שמש בחברה קדישא הראשית והכללית לעדת האשכנזים". העפר נתון באריזתו המקורית ולא נפתח מאז שמולא בתחילת המאה ה-20. החוקר אברהם יערי בהקדמת ספרו שלוחי ארץ ישראל כותב, "אחד הדברים שבהם נחבב שליח ארץ ישאל על בני הגולה היה עפר ארץ ישאל שהביא איתו, אף שלעולם לא היה יכול למלא לגמרי את תשוקתם לכך, כי לא יכול היה לסחוב אתו בנדודיו המרובים שקים מלאי עפר, ואל מה שהביא אתו לא הספיק לו, השליח לא מכר עפר ארץ ישראל אלא כיבד בו את הנדיבים, וכמובן שבשכר זה זכה לקבל תרומות בעין יפה, עוד במאה השבע עשרה היו שלוחי ארץ ישראל נוהגים להביא אתם מעפרה של ארץ ישראל". השקיות המלאות: 14X4.5 ס"מ. השקיות הריקות במידות שונות. כתמים, קרעים ופגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 033

מפת משי לחלות דפוס אבן מונזון - ירושלם ראשית המאה ה-20

מפה לחלות, דפוס אבן על גבי בד משי בצבע לבן. במרכז המפה, מנורת שבעת הקנים, ומעליה הכיתוב "לכבוד שבת ויום טוב". משני צדיה, ברכות הדלקת הנרות, ותפילה באידיש. ונוסח הקידושים לשבת ויו"ט. בחלקיה העליונים והתחתונים של המפה ציורים יפים של המקומות הקדושים בארץ ישראל. שם המדפיס מופיע בפינה הימנית התחתונה: "דפוס אבן א.ל. מונזון ירושלם". | כתמים. ממוסגרת. | 60X46 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $180
פריט מס' : 034

צלחת עץ גדולה עם הכיתוב 'ציון' - ישראל תחילת המאה ה-20

צלחת עץ גדולה לתלייה מעוטרת בעבודת גילוף של צמחיה ובמרכזה מגן דוד ובתוכו גילוף "ציון". סדקים ושברים בעץ. קוטר: 40 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 035

צלחת יודאיקה 'מזרח' מצויר בעבודת יד - פרס תחילת המאה ה-20

צלחת יודאיקה מרשימה, חרסינה, עם ציורים וכיתובים בעבודת יד אמנותית חלקם מוזהבים. ציורים וכיתובים של שנים עשר שבטי ישראל, אהרן ומשה, אריות, שערים מפוארים, הכותל המערבי, עקדת יצחק ועוד. במרכזו כיתוב: "ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ה'" ומעליו 'שויתי ה' לנגדי תמיד' עם שמות הקודש. מתחת לציור הכותל הכיתוב: "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו". בתחתית הכיתוב: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל", "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב". במרכז התחתון מגן דוד עם השלמה של האותיות בתוך הצורה ובמרכזו כיתוב 'ציון'. 37X27.5 ס"מ. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $400
פריט מס' : 036

פריט מוזיאלי נדיר: חגורה לבנה (!) ליום כיפור עם אבזם כסף - גליציה / פולין המאה ה-19

חגורת משי לבנה ומרשימה עם אבזם כסף ליום הכיפורים, על האבזם כיתוב: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו, גורל אחד לה'", עם ציור של השעיר לה', עיטורי צמחיה סביב ובראש נשר. חריטה בעבודת יד אמנותית, מקצועית ומרשימה. באוסף שטיגליץ (מס' רישום: B86.0218 - 101/045) במוזיאון ישראל מופיע אבזם דומה שנראה כעבודה של אותו אמן. מאחורי האבזם חרוט כיתוב דהוי וכמעט בלתי נראה: "לזכר אבי היקר ר' מנחם בן ר' יונה ז"ל... לי לשנת תרכ"ו [1866]". מידות החגורה: 107X5 ס"מ. מידות האבזם: 8X5.5 ס"מ. פגמים קלים. מצב כללי טוב מאד. פריט נדיר ומיוחד שכדוגמתו נמצאים רק במוזיאונים ברחבי העולם. חגורה לבנה נחשבת לנדירה אף יותר.
הפריט נמכר ב $3000 החל מ $1000
פריט מס' : 037

אבזם לחגורה כסף לראש השנה ויום כיפור - אירופה תחילת המאה ה-20

אבזם חגורה כסף לראש השנה ויום כיפור מעוטר בעבודת צריבה וחריטה של אריות, וכיתוב "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם לפני ה' תטהרו" חתום 800. מידות: 10X4.5 ס"מ משקל: 100 גרם. שבר קל בחלקו התחתון. מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 038

קופסת אתרוג מפוארת - עץ מהגוני ושנהב

קופסת אתרוג מפוארת, עשויה עץ מהגוני מגולף צורות נהדרות של צמחים, בעלי כנף ואשכולות ענבים. על כל אחד מארבעת צידי קופסת האתרוג פלאק שנהב מרשים, מגולף במוטיבים של חג הסוכות. ועל מכסה הקופסא גילוף שנהב גדול של סוכה שלמה. אורך: 18, רוחב: 15, גובה: 16 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $1800
פריט מס' : 039

קופסת אתרוג כסף חתום 800 - אירופה המאה ה-19

קופסה לאתרוג עשויה כסף, על המכסה הלחמת עיטורי צמחיה ופרחים. אורך: 15 ס"מ. רוחב: 10 ס"מ. גובה: 11 ס"מ. חתום 800 ועוד. משקל: 334 גרם. ככל הנראה אירופה סוף המאה ה-19, מצב כללי טוב.
החל מ $275
פריט מס' : 040

כיסוי מיוחד למצות עם רקמת חוטי כסף - אירופה תרנ"ז | 1897

כיסוי קטיפה למצות, לכבוד ליל הסדר, עם רקמת חוטי כסף בעבודת יד מפוארת. בראשו כיתוב: "בערב תאכלו מצות", צמחיה ופרחים, ארבע כוסות ובקבוק יין וכבש כזכר לקרבן פסח, בתחתית כיתוב: "ש' [שנת] נעלה ונבא לציון ברנה לפ"ק" [תרנ"ז | 1897]. 3 תאים למצות עם רקמה: "כהן, לוי, ישראל". קוטר 40 ס"מ. פגמים קלים וכתמי שימוש שונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $250
פריט מס' : 041

קערה לפסח פיוטר עם תחריט ותבליט בת פרעה ומרים - גרמניה סוף המאה ה-19

קערה לפסח עשויה מפיוטר, עם תחריט ותבליט של תיאור הפסוק: "ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותיניק לך את הילד". סביב הקערה כיתוב: "וישמע ה' את קולנו כמה שנאמר וישמע אלקים את נאקתם ויזכור אלקים". קוטר: 31 ס"מ. עומק: 3 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 042

נטלה עם עיטורי כסף ואבני חן - המאה ה-20

נטלה עבודה טורקמנית מעוטרת בתבליטי כסף ואבני חן בגדלים וצבעים שונים. גובה: 16 ס"מ. קוטר: 11 ס"מ. משקל: 505 גרם. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 043

גביע כסף מפואר לליל הסדר - אירופה המאה ה-19

גביע כסף מפואר לליל הסדר, סביב הגביע 4 תבליטים בעבודת יד של דמויות "ארבעת הבנים" מתוך ההגדה:חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול מובלטים בתוך שערים ועמודים. חתום בחתימות שונות בתחתית. גובה: 10.5 ס"מ. קוטר: 7 ס"מ. משקל כולל: 165 גרם. כנראה אירופה המאה ה-19. מצב טוב מאוד.
החל מ $1500
פריט מס' : 044

גביע כסף יוקרתי לליל הסדר - המאה ה - 20

גביע כסף מפואר לליל הסדר בעיצוב מודרני בעבודת יציקה,תבליט,אמייל, חריטה וניסור. סביב הגביע 4 פנלים עם תבליטים צבעוניים בעבודת אמייל של דמויות "ארבעת הבנים" חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, מובלטים בתוך שערים ועמודים,עם גימורים בעבודת יד. גובה: 10 ס"מ. קוטר: 6.7 ס"מ. משקל כולל: 343 גרם. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $800
פריט מס' : 045

גביע כסף עם מכסה - עירק המאה ה-20

גביע כסף לקידוש כולל מכסה תואם ובראשו ציפור,הגביע והתחתית מעוטרים בעבודת תבליט וחריטה,דוגמאות גאומטריות,ציפור ועוד. עירק המאה ה-20. גובה כולל: 14 ס"מ. משקל: 288 גרם. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $600
פריט מס' : 046

גביע כסף עם מכסה - עירק המאה ה-20

גביע כסף לקידוש, כולל מכסה תואם ובראשו ציפור. עירק המאה ה-20. סביב הגביע והצלחת עיטורי צמחיה ופרחים,חותמת היצרן בערבית על הצלחת. גובה כולל: 14 ס"מ. משקל: 216 גרם. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $180
פריט מס' : 047

רוז'ינע בעכער: גביע כסף מפואר עם מכסה - ישראל המאה ה - 20

גביע כסף לקידוש כולל מכסה תואם, בראש המכסה ציפור, בסיס הגביע בצורת גבעול עם עלים בעבודת גזירה,תבליט וחריטה. ריז'ינע בעכער [גביע רוז'ינאי] - גביע מלכותי תואם לגביעים בו משתמשים אדמו"רי בית רוז'ין. חתום 925. ישראל המאה ה-20. גובה כולל: 16 ס"מ. משקל: 247 גרם. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $300
פריט מס' : 048

גביע קודש של רבינו הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא זצוק"ל ממונקאטש "המנחת אלעזר" מהכינוס נגד אגודת ישראל בתרפ"ב

רטט של קדושה אחזתנו עת קיבלנו את גביע הקודש הזה שהוענק לרבינו הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא - "המנחת אלעזר" ממונקאטש בעת הכינוס בראשה עמד רבינו בעיר טשאפ בשנת תרפ"ב [ראה להלן]. למיטב ידיעתנו לא נשאר דבר מכינוס היסטורי זה [למעט פרוטוקול מודפס] וגם חפצי קודש מרבינו לא היו עד היום במכירות פומביות. הגביע עשוי כסף עם חריטה והבלטת שמו של רבינו: "רבי חיים אלעזר שפירא מוקצ'בו [מונקאטש] טשאף תרפ"ב". הגביע נמצא ע"י יהודי באחד מהשווקים של הצוענים באזור הקרפטים כשהוא שחור משחור ופגום בתחתיתו, האיש שגילה את שמו של רבינו מתנוסס על הגביע התרגש מאד ורכש אותו מידי הערלים. בגלל שבמשך השנים לא נשמר הגביע כראוי והיה בידי הערלים הוא הוכתם בפגעי זמן שונים וקיבל מכות שונות שפגמו בו וגרמו לסדק גדול בתחתיתו. הגביע עבר ניקוי קל מאד כדי לזהות את הכיתוב בבירור. אסיפת הרבנים בטשאפ התקיימה בשנת תרפ"ב | 1922, ובה השתתפו רבים מרבני אירופה ודנו באיסור ההשתתפות בתנועת 'אגודת ישראל' שהוקמה עשור קודם לכן. בראש האסיפה עמד האדמו"ר המנחת אלעזר ממנוקאטש שנשא נאום תקיף נגד אגודת ישראל. מאסיפה זו נשאר פרוטוקול חריף ובו נכתב בין היתר: "נתקבל בהחלט מהנאספים כולם שאסור לנו במדינותינו על פי דת תורתנו הק' להתחבר עם 'האגודה'..." על כרוז זה חתומים רבי חיים אלעזר שפירא - האדמו"ר ממונקאטש, רבי יואל טייטלבוים - אבד"ק ארשיווא [לימים האדמו"ר מסאטמר] ועוד מגודלי ישראל שבאותה עת.
הפריט נמכר ב $2800 החל מ $1800
פריט מס' : 049

מקל הליכה עם ידית כסף של הרב אלכסנדר סנדר יודאסין מחשובי חסידי חב"ד בארה"ק

מקל הליכה עם ידית כסף של הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. אורך: 84 ס"מ. הלחמה בידית. מצב כללי טוב. הרב יודאסין, נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 050

צלוחית מכסף למוהל - המאה ה-20

צלוחית כסף למוהל מעוטרת בעבודת חריטה, בחלקה הפנימי כיתוב: "בן פורת יוסף" ומתחתיו מגן דוד ובתוכו חמסה, בצידה האחורי כיתוב: "בן פורת יוסף" וציור של תינוק. קוטר: 9 ס"מ. משקל: 82 גרם. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180