ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 23 - 13.05.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 075

הגדה של פסח עם תרגום לדייטש [יידיש] - אופנבך, תק"ס 1800

סדר הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש - דייטש, באותיות צו"ר. איורים בחיתוכי עץ. נדפסה בדפוס צבי הירש סג"ל שפיץ ובנו אברהם סג"ל - אפענבאך [אופנבך] תק"ס | 1800 [בערך]. יערי 265; אוצר ההגדות 434. מ דף. כ-18 ס"מ. שולי חלק מהדפים חתוכים בלי אף פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $150
פריט מס' : 076

הגדה לחיילים יהודים בצבא אוסטרליה - מלבורן תש"ה | 1945 - נדיר

.Haggadah Home Service for the First Two Night of Passover הוצאת Australian hebrew Chaplains' conference, 1943, מלבורן. הגדה עם תרגום לאנגלית. בצידה הפנימי של הכריכה מסגרת מצוירת מעשה ידי אפרים משה ליליאן ובתוכה הכיתוב: "הגדה של פסח בעד החילים היהודים באוסטרליא תש"ה". מול השער מפת יציאת מצרים. אנגלית ועברית. ל"ד, 34 עמ'. 15.5 ס"מ. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $120
פריט מס' : 077

לוט 2 הגדות לא מסורתיות 'הסנה'

הגדה לפסח, של הסנה. חוברת פרסומית של חברת הביטוח הסנה, מבוססת על דמיון להגדה של פסח, עם ציורים ותוי נגינה. תל אביב, בדפוס אריאלי. [1957?]. שני ויראנטים [שינויי הדפסה בגב]. 8 דף, רחבו גדול מארכו, 16*17 ס"מ. כולל מעטפת מודפסת. הציורים מאת איריס שוויצר, הציורים נצבעו בדפוס בצבעים. עם חד גדיא מתורגם לשיר 'אבינו הזקן'. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 078

מהדורה ראשונה של הספר "קול שמחה" מרבי שמחה בונים מפשיסחה - ברעסלא תרי"ט - עותק נדיר בשלמותו ויופיו!

ספר "קול שמחה" חידושים על התורה ליקוטים וחידושי ש"ס, מאת האדמו"ר הקדוש רבי שמחה בונים מפשיסחה, ברעסלא [ברסלוי] תרי"ט | 1859. (1) נ"ח, כ"ח, (1) דף. (סטפנסקי חסידות 520). הובא לבית הדפוס ע"י נכדי הרב הקדוש זצ"ל, נדפס אצל כ"ה הירש זולצבך, כמו באמשטרדם (אותיות אמשטרדם). מעבר לשער הסכמות האדמו"ר הרב יצחק מאיר אלתר מגור בעל ה'חידושי הרי"ם'. ורבי ישעי' מושקאט מפראגא (חתן רבי יצחק מראדוויל בן המגיד מזלאטשוב ובעל מחבר 'ראשי בשמים' ו'עצי בשמים'). עותק נדיר ביופיו ומושלם! חתימות בעלות מתקופת ההדפסה: "געציל ב"ר שלמה הלוי ראזע (תבר"ך לפ"ק)" ו"מו"ה מאיר [ערליך] מפראגא טארגאווע ווארשא". עם כריכה מקורית עם בלאי קטן ושדרה מנותקת בחלקה. נקבי עש קלים מאד וכתמי זמן אופייניים. ספר חסידות נדיר במצב מושלם ונדיר.
החל מ $400
פריט מס' : 079

ספר פרי צדיק [בראשית] לרבי צדוק הכהן מלובלין - מהדורה ראשונה לובלין תרס"א | 1901

ספר פרי צדיק על ספר בראשית, ראש חודש וחנוכה מאת הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין - מהדורה ראשונה שנדפסה בלובלין תרס"א | 1901. דפים מנותקים, קרעים שונים בחלקם עם פגיעות בטקסט. כריכה פגומה. מצב כללי בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 080

אוסף 18 חוברות חסידיות ברובם נדירות ומיוחדות

1. ספר דרך הטובה והישרה - ילקוט הנהגות ועצות הנמצאים אחת הנה ואחת הנה בספרי גדולי תלמידי הבעש"ט. מהדורה ראשונה סאטמאר תרפ"ו | 1926. עם הסכמת האדמו"ר בעל "אהבת ישראל" מויז'ניץ זצ"ל. חותמת בעלות של הרב שלום רוזנטל מצפת רב ביהכנ"ס האר"י האשכנזי בעיר. חתימת בעלות "הצעיר שמואל גאטמאן שו"ב דהבירה טעמעשוואר. 2. ספר נר ישראל - ליקוטים מרב האי גאון, רבי יוסף גיקטליא ועוד עם ביאור מהמגיד מקוז'ניץ זצ"ל - פיעטרקוב תרע"ד | 1913. עותק חסר. 3. ספר מבשר טוב על ענייני גאולה, משיח ואחרית הימים - מהדורה יחידה ירושלים ת"ש | 1940. 4. ספר שיחת צדיקים - עותק חסר ללא דף שער. 5. הקדמה ודרך לעץ החיים הנקרא בשם סור מרע ועשה טוב - למברג תרי"ח | 1858. חתימות והגהות מתקופות שונות לא נבדק לעומק. נזקי עש רבים. 6. תולדות קדושת לוי - ירושלים תשי"ז | 1957. בסופו נדפס תפילת 'גאט פון אברהם'. 7. ליקוטי שושנים להרה"ק מסאווראן - מהדורה ראשונה ונדירה למברג תרל"ב | 1872. נזקי עש רבים, דף אחד קרוע וחסר. כרוך לא מסודר. 8. ספר ברכה משולשת [סיפורי צדיקים] - מרגיטה תרצ"ט | 1939. קרעים וכתמים שונים. 9. ספר ליקוטי שמואל - עותק חסר ופגום - מיהלוביץ תרצ"ב | 1932. 10. ספר עשרה למאה - מונקאטש תרנ"ד | 1894. 10. ספר דברי יחזקאל שרגא הכולל הלכות תרומות ומעשרות ועוד עפ"י פסקי החזון איש יצא לאור ע"י האדמו"ר מסטראפקוב - ירושלים תשט"ז | 1956. עם חותמת של האדמו"ר מסטראפקוב על גבי הכריכה. 11. ויכוח החסידות – מהדורה יחידה ונדירה ביותר, ויכוח עם מתנגדי החסידות ערוך בצורת ויכוח בין חסיד (אפרתי) למתנגד (עזתי). לא נודע מי חיברו. דרוהוביטש תרנ"ה | 1895. דפים מנותקים, קרעים וכתמים שונים. 12. מדרש פנחס לרבי פנחס מקוריץ, מהדורה מוקדמת יתכן שאף המהדורה הראשונה לא נבדק לעומק. ללא שער קרעים וכתמים שונים. 13. ספר יעקב יצחק מפשיסחה "היהודי הקדוש - ספרו של צבי מאיר רבינוביץ - פיטרקוב תרצ"ב | 1932. מפורק לחלוטין ונייר יבש. מצב כללי גרוע. 14. עריכת צוואת הריב"ש מאת זאב גרוס - ירושלים תשל"ז | 1977. ללא כריכת מעטפת אחורית. 15. ספר אגרת מוסר - עם הסכמה בהוראתו של האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע , בנו וחתניו הק' הי"ד - נדיר ומיוחד - קרקוב תרפ"ח | 1928. מפורק לחלוטין, דפים חתוכים. 16. קובץ מכתבים מקוריים מבעש"ט ז"ל ותלמידיו זי"ע ועוד כולל צילומי חתימות - וינה תרפ"ג | 1923. נקבי עש רבים. ללא כריכה. 17. ספר תעלומות חכמה, מהדורה ראשונה קולומיא תרמ"ט | 1889. דפים מנותקים כולם, נייר יבש ומתפורר מצב גרוע, כנראה חסר לא נבדק. 18. חוברת מעשה שהיה (נדפס בלי שער דין ודברים בין הנודע ביהודה לר' יעקב שמשון משפטובקה) - ורשה תר"נ | 1890. נייר יבש ומתפורר מצב גרוע. מצבים שונים, לא נבדק לעומק ולא נרשם מצב החוברות בפרוטרוט. האוסף נמכר כמות שהוא בתוך תיקייה.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 081

אוסף ספרי חסידות חלקם מוקדמים

1. ספר צמח צדיק ויז'ניץ - מהדורה ראשונה טשרנוביץ תרמ"ה | 1885. חלק ראשון על התורה [עם השער של החלק השני]. כרוך עם תפארת ישראל טשורטקוב - מהדורה ראשונה תרס"ד | 1904. עם החותמת של רב העיר טשורטקוב רבי ישראל רפאפורט שהוציא לאור ספר זה. כרוכים יחד עם מגיד דבריו ליעקב של המגיד ממזעריטש מהדורת סאטמאר תרס"ה 1905. 2. נועם אלימלך לרבי אלימלך מליז'ענסק - לעמברג תרכ"ו | 1866. 3. ספר עבודת ישראל על התורה וליקוטים, מרבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, מהדורה שנדפסה בקניגסברג, ע"י מו"ל לא ידוע, ככל הידוע המהדורה נדפסה בשנת תר"כ | 1860 לערך. שער פגום. דף רביעי בתחילת הספר קרוע כמעט כולו. נקבי עש, ללא כריכה, כתמים ונזקי עבר. מצב כללי בינוני - גרוע, חתימות בעלות "צבי מאיר ערנצט" ורישומים שונים. 4. ספר באר משה - יוזעפאף תרמ"ג | 1883. חותמת בעלות "הענך פרענקעל ווארשא". 5. ספר בארת המים - מהדורה שלישית שנדפסה במהלך מלחמת העולם השניה תש"ב | 1942. 6. ספר עבודת ישראל השלם - מונקאטש תרפ"ט | 1929. 7. ספר קדושת לוי לרבי לוי יצחק מברדיטשוב - לעמברג תרכ"ד | 1864. כרוך יחד עם סידורו של שבת - לעמברג תרכ"ג | 1863. דפים קרועים וחסרים. ובסופו נכרך פרקי אבות עם רבינו יונה ללא שער, לא נבדק. 8. דברי אמת להחוזה מלובלין, עותק חסר - וורשה תרמ"ג | 1882. 9. ספר זאת זכרון להחוזה מלובלין - ורשה תרמ"ג | 1883. 10. ספר פרי הארץ לרבי מנחם מענדיל מויטעבסק - ורשה תרל"ט | 1878. 11. ספר יושר דברי אמת וקונטרס נזירת שמשון לרבי משולם פייבוש מזבריז' - מונקאטש תרס"ה | 1905. 12. נועם אלימלך לרבי אלימלך מליז'ענסק - ירושלים דפוס לוין אפשטיין ללא שנת דפוס כנראה תש"ה | 1945. 13. ספר בן פורת יוסף לרבי יעקב יוסף מפולנאה בעל ה'תולדות יעקב יוסף' - לעמברג תרכ"ו | 1866. מצבים משתנים, חלקם עם פגמים, דפים חסרים וקרעים שונים, לא נבדק ביסודיות
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 082

אוסף 12 חוברות חסידות ברסלב - חלקן נדירות ומיוחדות

1. תיקון הכללי אות ברית ותפילה לל"ג בעומר נדפס ע"י "יצחק אייזיק בן רבקה". דפוס ספערא ירושלים. 2. ספר קול שמחה מאת ישראל חיים דויטש - בני ברק תשכ"ו. 3. ספר תפארת למשה מאת רבי שמואל צ'צ'יק - ירושלים תשל"ז. 4. ספר יסוד האמונה - דפוס ספערא ירושלים. 5. ספר אור מופלא לרבי שמואל צ'צ'יק - ירושלים תשל"ה. 6. ספר קודש הילולים לרבי שמואל צ'צ'יק - ירושלים תשכ"ה. 7. ספר משך הנחל לרבי שמואל צ'צ'יק - ירושלים. 8. ספר קדושת המקדש לרבי שמואל צ'צ'יק - ירושלים. 9. תיקון הכללי בהוצאת דפוס מנורה של הרב זלמן גרוסמן - ירושלים תרצ"ה. 10. ספר סיפורי מעשיות בהוצאת "צדקה ושלום" שע"י הועד דקבוץ כללי דחסידי ברסלב ירושלים. 11. ספר ליקוטי תיקונים - ירושלים. 12. ספר סיפורי מעשיות - ירושלים תרנ"ן [ת"ש]. כולם שלמים במצב טוב. אוסף שמור ומעניין.
החל מ $200
פריט מס' : 083

מטה האותות - מקל כסף ייחודי עם ע"ב שמות הקודש לגירוש מזיקים - נדיר ומיוחד

מקל כסף עם חריטה בכתב אשורית של שמות מלאכים "שתעשו חפצי ורצוני בכח עב ש"א..." ושמות הקודש. פריט מעניין וייחודי שלא נראה מעולם במכירות פומביות. על פי הערכת מומחה המטה נועד כדי לגרש עין הרע, שדים, מזיקים ורוחות רעות. מקל כסף מרובע חלול. 150 גרם. אורך: 50 ס"מ רוחב: 2X2 ס"מ. נתון בעטיפת בד לבנה. מצב טוב מאד.
הפריט נמכר ב $1300 החל מ $180
פריט מס' : 084

קמע גדול על לוח נחושת - ישראל המאה ה-20 - נדיר

קמע גדול ממוסגר על לוח נחושת. במרכזו מגן דוד סביב שמות קודש. מידות: 50X50 ס"מ. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 085

לוט קמעות ארוכות ונדירות על נייר - תחילת המאה ה-20

8 קמעות בחלקן ארוכות ונדירות מאד, כתובים על נייר, כיתובים קבליים שונים, לא נבדק לעומק. כתמים וקרעים שונים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 086

לוט גדול של למעלה מ-100 קמעות שונות.

לוט גדול של למעלה מ-100 קמעות שונות. שמות קודש. השבעות מלאכים ועוד. חלקם על קלף. חלקם על נייר. חלקם מודפסים וחלקם ממתכת. גדלים ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $100
פריט מס' : 087

הקמיע שחילץ מן התופת | קמיע נדיר ומיוחד מידיו הקדושות של הצדיק רבי ישעי'לה מקרעסטיער זי"ע שניתנה עם ברכת הדרך של הצדיק רבי אשר אנשיל יונגרייז הי"ד מטשענגער לאחד מבני עירו שניצל בעור שיניו מהנאצים

פריט מעורר התרגשות בקרב שוחרי חסידות ואוהבי צדיקים, קמע אותו נתן הצדיק מקרעסטיר למבקשי ישועה והיה ספון במשך קרוב למאה שנים.


קמע זה מיוחד במינו ונדיר מאד, בשל ייחוסו וסיפור הצלתו של יהודי משואת יהודי אירופה בזכותו כדלהלן: "רק מספר ימים לפני פטירתו, פתח סבא את סגור ליבו וגילה את סוד הצלתו בזכות הקמיע הקדוש הזה", כך מספרת לנו נכדתו של ר' עזריאל יצחק שיינר ז"ל. "סבא ר' עזריאל יצחק שיינר נולד בעיירה טשענגער בהונגריה במשפחה של 11 ילדים לאביו הר"ר אפרים דב הי"ד. המלחמה הנוראה תפסה אותו כשהוא בלימודים בבלגיה, מרוב דאגתו למשפחתו חזר סבא להונגריה ושב לעיר הולדתו טשענגער לאשתו וארבעת ילדיו. כשנכנסו הנאצים להונגריה נשלח סבא למחנה העבודה מטהאוזן, הוא פנה בבכי למורו ורבו רב העיירה הגה"ק רבי אשר אנשיל יונגרייז הי"ד מטשענגער אשר בליבו הרחום הוציא מתחת ידיו קמיע אותו קיבל מידיו הקדושות של רבינו הקדוש רבי ישעי'לה ב"ר משה מקרעסטיער אשר שמעו כעושה נפלאות כבר נפוצה בקרב יהודי הונגריה, באומרו: "שמור על קמיע זה בכל מקום אליו תלך ובעז"ה תינצל". בדרך לא דרך שמר סבא את הקמיע הקדוש צמוד אליו בכל מקום ורק לפני פטירתו מן העולם קרא לאבא וסיפר לו את סוד הצלתו וסוד הקמיע הקדוש הזה".


ר' עזריאל יצחק שיינר ז"ל זכה לשרוד את אימי השואה ותלה את נס הצלתו בקמיע זה. לדאבון לב, מוסר הקמיע - רבה האחרון של טשענגער רבי אשר אנשיל יונגרייז הי"ד, אשתו של שיינר, ארבעת ילדיו וכמעט כל בני משפחתו עלו על המוקד באושוויץ הארורה. הוא נישא לאחר המלחמה ונולד לו בן אחד לו הוא מסר ברטט את הקמיע הזה עם פריטים נוספים אחרים ששרדו את התופת. 


אודות נוסח הקמיע: "ודברים אלה הבאים יכתוב לו סופר על קלף קטן... ורעה לא יאונה לא לו ולא לכל אנשי ביתו", כך כתב רבי הלל ליכטנשטיין בספרו "תשובות בית הלל החדש (סימן ל"ב). "ילשת באשר בוליב והאפה הבמוג ולה" אלו המילים שכתובות על פיסת הקלף.


פיענוח המילים: שלש פסוקים לשמירה שמרומזים בו, מופיע בספר אלף כתב, וזה ביאורו: הפסוקים: יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵךְ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתָיִךְ (תהילים קכ"ב, ז); לֹא תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה וְנֶגַע לֹא יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ (תהילים צ"א,י), משולבים לסירוגין בראשי תיבות של השורה הראשונה. הפסוק: "וְאֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר פֶּתַח הַבַּיִת הִכּוּ בַּסַּנְוֵרִים מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל וַיִּלְאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח" (בראשית י"ט, א'), מופיע בראשי תיבות של השורה השניה.


ייחוס הקמיע לרבינו הקדוש מקרעסטיער: מזה דורות רבים עוברת ברטט המעשיה אודות הצדיק מקרעסטיר רבי ישעיה שטיינר על יהודי שהיגר לארה"ב, היהודי פתח מכבסה שהייתה מביאה לו פרנסה ברווח, אך דא עקא ששני גויים ממוצא איטלקי פתחו מכבסה מתחרה מול חנותו, היהודי שלא ידע את נפשו שלח עם יהודי שנסע להונגריה בקשה שיכנס לרבי ישעיל'ה ויבקש ישועה עבור מצוקתו. היהודי שב לארה"ב והביא עמו קמיע דומה לקמיע שלפנינו. המתחרים שזממו לשרוף את חנותו של היהודי שלחו מישהו כדי שיצית את חנותו, אולם האיש נלאה מלמצוא את הפתח ושרף בטעות את חנותם הם. משנפטר רבי ישעי'לה הרהיב עוז היהודי בנפשו ופתח את הקמיע והשתומם לראות את הפסוק ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנוורים וגו'. ויהי לפלא.


הרה"ק רבי ישעיה שטיינר (ה'תרי"ב – תרפ"ה | 1852-1925) מקרעסטיר (בּוֹדרוֹגקֶרֶסטוּר Bodrogkeresztúr) היה מחשובי האדמו"רים ומהנודעים ביותר בהונגריה. האדמו"ר שהתייתם בגיל 3 מאביו נשלח ע"י אימו האלמנה והוא בן 12 שנים בלבד לרבי צבי הירש מליסקא, שם היה עד סוף ימיו של רבו, אז מילא את מקומו, אולם נשאר בענוותנותו ולא החשיב את עצמו.


רבי ישעי'לה נחשב לעושה פלא ומופתים רבים מסופרים אודותיו. עד עצם היום הזה אלפים רבים עולים לציון קברו לשפוך את שיח ליבם וסיפורי ישועות רבים נפוצו אודות התפילה בציונו. הצדיק מקרעסטיר נודע בליבו הרחום ובדאגתו לפרנסתם של בני ישראל והיה נוהג לומר: בזמן שגדולי ישראל עוסקים "ברזין דרזין" אני עוסק ב"לשובע ולא לרזון".


הקמיעות שנתן בחייו למבקשי ישועה נכתבו על גבי קלף ע"י סופרים מומחים מתלמידיו והוא עצמו היה נוטלם בידו ומברכם טרם נתינתם, סיפורים רבים נלחשו מפה לאוזן אודות הישועות הגדולות להם זכו מחזיקי הקמיעות. ביותר נודעה תמונתו כסגולה לשמירה מפני עכברים בבית, בעקבות מעשה שהיה שבזכות ברכתו יצאו עכברים מאסמי חיטים של יהודים ולאחר ברכה שהעניק לאחד מחסידיו עכברים אכלו את תיק התביעה שהיה תלוי ועומד נגדו בבית משפט.


רבי אשר אנשל הלוי יונגרייז (~ה'תרל"ה, 1875 - ט"ו בסיוון ה'תש"ד, 6 ביוני 1944) רבה של טשנגר [הונגריה] במשך כארבעים שנה, השלישי בשושלת רבני העיר ממשפחת יונגרייז. נספה בשואת יהודי הונגריה עם בני קהילתו. זצ"ל הי"ד.


גודל: 4.5/8.5 ס"מ. הקמיע נתון בתוך מסגרת מתכת. שבר לזכוכית. מצב כללי מצוין.


הקמיע מלווה באישור ממשפחת המקבל!

הפריט נמכר ב $48000 החל מ $25000
פריט מס' : 088

ספר משנה תורה לרמב"ם עם חתימת יד קדשו של רבינו האדמו"ר רבי ישעי'לה קרעסטירער זי"ע

פריט מרגש מבית עקד ספריו של הצדיק הנשגב רבי ישעי'לה קרעסטירער זכותו תגן עלינו, בחתימת כתב יד קדשו על גבי ספר משנה תורה הוא היד החזקה להרמב"ם חלק ראשון כרך שני שנדפסה בלייפציג תרכ"ג | 1863. על גבי השער ניתן לזהות את חתימת יד קדשו בבירור עם רישומים אחרים נוספים שהספר היה בבעלותו, בגב הכריכה חתימה נוספת ורישום 'באדראג קערעסטור'. רמ דף, כריכה מקורית בלויה, מצב כללי טוב.
רבי ישעיה שטיינר (ה'תרי"ב – תרפ"ה | 1852-1925) מקרעסטיר (בּוֹדרוֹגקֶרֶסטוּר Bodrogkeresztúr) היה מחשובי האדמו"רים ומהנודעים ביותר בהונגריה. האדמו"ר שהתייתם בגיל 3 מאביו נשלח ע"י אימו האלמנה והוא בן 12 שנים בלבד לרבי צבי הירש מליסקא, שם היה עד סוף ימיו של רבו, אז מילא את מקומו, אולם נשאר בענוותנותו ולא החשיב את עצמו. רבי ישעי'לה נחשב לעושה פלא ומופתים רבים מסופרים אודותיו. עד עצם היום הזה אלפים רבים עולים לציון קברו לשפוך את שיח ליבם וסיפורי ישועות רבים נפוצו אודות התפילה בציונו. סגולה מיוחדת נודעת לקמיעות שנתן ולחפצים שהיו בבעלותו.
הפריט נמכר ב $2200 החל מ $1800
פריט מס' : 089

זכרון לבני ישראל [מהדורה חסידית] – העותק של האדמו"ר מסקרנביץ ורבה של בני ברק רבי יוסף צבי קאליש זצ"ל

ספר זכרון לבני ישראל לרבי יעקב חאגיז עם פירוש באר משה - ורשה תר"ע | 1909. הסכמת האדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא. בראש השער חתימה: "יוסף בהרב הקדוש שליט"א מסקערנעוויטץ". (אביו נזכר בספר ברשימת הקונים מראש). ובסוף ההקדמה חותמתו מאותה תקופה. נדירות: חתימתו מאותם ימים, טרם עלותו ארצה, הנה נדירה מאוד. כמעט ולא נראתה במכירות. רבי יוסף צבי קאליש (תרמ"ה - תשי"ז | 1885-1957), האדמו"ר מסקרנוביץ, נינו של רבי יצחק מוורקא. במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20 החליף את האדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ברבנות העיר קורטשוב. לאחר פטירת אביו ב-1927 ירש את מקומו כאדמו"ר חסידות סקרנביץ. נענה להזמנת מייסדה של המושבה בני ברק, ר' יצחק גרשטנקורן שהיה מחסידי סקרנביץ שייסדו את בני ברק, ועלה בשנת 1935 לארץ ישראל והתמנה כרבה של המושבה, תפקיד בו שימש עד פטירתו במקביל לתפקידו כאדמו"ר מסקרנביץ משושלת בית וורקא. הוא התיידד עם החזון איש שתמך בו כרב של בני ברק. מדי שנה היה נוסע לפולין לבקר את חסידיו. בפרוץ מלחמת העולם השנייה הוא היה בוורשה והצליח לצאת ברכבת האחרונה שיצאה מן הבירה ורשה לעיר הנמל הרומנית קונסטנצה וחזר לארץ ישראל. ערך שולחן עם החסידים מדי שבת בסעודה שלישית. "כאן נראתה המזיגה היפה של אדמוריו"ת ורבנות כאחת. בבני ברק החרדית, היו חן ויופי מיוחדים, בזה אשר אדמו"ר חסידי משמש לה לרב, כמו לפנים בפולין וברוסיה. נוסף לתכונתו האצילית, היתה גם דמותו יפה להפליא, זקנו הלבן שהיה יורד על מידותיו, קומתו הגבוהה והזקופה, והופעתו השוקטת והקורנת", תאר לימים אחד החסידים. דברי תורתו נלקטו בספר שארית יוסף שנדפס בשנת תש"ס על ידי הרב זאב דוד רייכמן. 46 [1] דף. מצב טוב. נקבי עש מזעריים במעט דפים.
החל מ $120
פריט מס' : 090

ספר תורי זהב - מהדורה ראשונה ירושלם תרצ"ו | 1936 עם דף מודפס ומוקדש מבן המחבר האדמו"ר מהורנוסטייפל | חסידות

ספר תורי זהב על הלכות ריבית מאת האדמו"ר רבי מרדכי דוב טווערסקי מהורנוסטייפל זצ"ל, הובא לבית הדפוס ע"י בנו וממלא מקומו האדמו"ר רבי יהודה לייב טווערסקי זצ"ל. לספר מצורף דף מודפס עם הקדשת בן המחבר שהוציא לאור את הספר שנשלח להר"ר שמעון גרין. האדמו"ר רבי מרדכי דב טברסקי (כ"ט בכסלו ה'ת"ר - כ"ב באלול ה'תרס"ג 1839-1903) אבי שושלת הורניסטייפול, חתן הדברי חיים מצאנז, נישא לבתו השמינית ואירוסיהם נערכו בהיותם בני שלוש עשרה שנה כשאביה של הכלה טרם ראה את חתנו. בנו האדמו"ר רבי בן ציון יהודה לייב טברסקי (כ' בתשרי תרכ"ח - כ"ח בטבת תשי"א | 1868-1941), ממלא מקום אביו וחתן רבי יצחק יואל רבינוביץ' מקונטיקוזיבה.
החל מ $100
פריט מס' : 091

ספר כנסת יחזקאל העותק של בנו המו"ל הרה"ק רבי יעקב אלימלך פאנעט מדעעש הי"ד זי"ע

ספר כנסת יחזקאל - שני חלקים על התורה ודרושים מהדורתו הראשונה של ספרו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט מדעעש זי"ע, שנדפסה בקלוזש [קלויזנבורג - קלוז' נאפוקה | רומניה] תרצ"א | 1931. העותק שלפנינו היה בבעלותו של המוציא לאור של ספר זה, בנו וממלא מקומו של המחבר האדמו"ר מדעעש רבי יעקב אלימלך פאנעט הי"ד זי"ע. בדף המקדים לדף השער חתם את שמו בכתב יד קדשו וחותמת. הפריט שלפנינו הוא ביטוי לזהירותם המופלגת של גדולי ישראל בכספם של אחרים, כאשר עותק זה יצא מן הדפוס עם כמה טעויות הדפסה ושינויים בסוג הדפים, וכנראה כדי שלא ימכר בטעות עותק שאינו מושלם חתם הרה"ק את שמו על הספר. 2, קסז, 1 דף. דף קכו קרוע וחסר, כריכה קדמית מקורית מנותקת, ללא שדרה וכריכה אחורית, דפים מנותקים, כתמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. האדמו"ר מדעעש הרה"ק רבי יעקב אלימלך פאנעט הי"ד (תרמ"ט-תש"ד | 1889-1944) בעל "זכרון יעקב" האדמו"ר החמישי בשושלת דעעש והאחרון מרבני השושלת שכיהנו בעיר לפני מלחמת העולם השנייה. בנו וממלא מקומו של האדמו"ר מדעעש הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט זי"ע בעל "כנסת יחזקאל" וחתנו של רבי יעקב שמשון קנר מטשכויב, הוסמך לרבנות ע"י גדולי דורו בהם המהרש"ם מברעז'אן ועוד בהיותו בן 14 שנים בלבד מילא את מקום אביו לאחר פטירתו בעיר דעעש, בשנות האיימה סירב לעזוב את קהילתו, ועלה על המוקד באושוויץ יחד עם בני משפחתו וקהילתו ביום י"ד בסיוון תש"ד. ה' יקום דמם וזכותו תגן עלינו.
החל מ $300
פריט מס' : 092

חידושי הרי"מ על בבא קמא בבא מציעא ובבא בתרא עם חותמות הגאון ר' מאיר שפירא וישיבת חכמי לובלין. וארשה. תר"מ | 1880.

חידושי הרי"מ על בבא קמא בבא מציעא ובבא בתרא סיפרו של האדמו"ר הראשון מגור עם חותמות הגאון ר' מאיר שפירא וישיבת חכמי לובלין. וארשה. תר"מ - 1880. החותמות על גבי השער. המדפיס: נתן שריפטגיססער. [2] 42 עמ', 235 עמ', 33 ס"מ. קרע בדף הראשון בפינה למטה. נזקי עש. מצב כללי טוב בינוני.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 093

שער הפסוקים חתימה וחותמת האדמו"ר רבי ישראל טויסיג ממטרסדורף זצ"ל

ספר השער הרביעי שער הפסוקים למהרח"ו - ירושלים תרע"ב | 1912. עם חתימה וחותמת של האדמו"ר רבי ישראל טויסיג ממטרסדורף זצ"ל. כריכה בלויה ומנותקת, שער ודפים נוספים מנותקים. קרעים בדף השער. מצב כללי בינוני. האדמו"ר רבי ישראל טויסיג (תרמ"ט -תשכ"ח | 1889-1968), תלמיד ישיבות פרשבורג, בעלעד, אונסדורף. הוכתר לאדמו"ר ע"י רבי ישעיהל'ה מקערסטיר. עלה לארץ מאוסטריה בשנת תרח"צ והקים ישיבת "תפארת אהרן". חיבר "תפארת יוסף", "בית ישראל". בנו רבי יואל על מקומו אחריו באדמו"רות, ובנו רבי משה שמואל בראש הישיבה אחריו. עוד מבניו: רבי אהרן בעל "פרי נפש חיה", רבי יחזקאל. חתנו רבי חיים ברים ראש ישיבת "משכן יוסף".
החל מ $120
פריט מס' : 094

משניות סדר טהרות העותק של האדמו"ר רבי בצלאל יאיר מאלכסנדר זצ"ל

משניות סדר טהרות עם פירוש הרע"ב ותפארת ישראל - ווילנא תרנ"ב | 1892. בשער הספר ובעמוד שלפניו חתימות בעלות "בצלאל יאיר בהה"ק אדמו"ר זצללה"ה זי"ע מאלכסנדר". האדמו"ר מאלכסנדר רבי בצלאל יאיר דנציגר (כ"ה באדר תרכ"ה - כ"ה באדר תרצ"ד | 1865-1934) כיהן כאבדמו"ר בעיר לודז' בפולין. בנו של האדמו"ר הראשון מאלכסנדר רבי יחיאל דנציגר ואחיהם של רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר - הישמח ישראל ורבי שמואל צבי דנציגר אדמו"רי אלכסנדר. נזקי עש, כריכה מקורית בלויה בלי שדרה. דפים מנותקים מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $1800 החל מ $180
פריט מס' : 095

לוט 3 ספרי אבני מילואים עם חתימות שונות ביניהם חתימת האדמו"ר מויז'ניץ בעל ה'אמרי חיים' וחתנו

לוט 3 ספרי אבני מילואים - על שולחן ערוך אבן העזר, מאת רבי אריה לייב הכהן זצ"ל, בעל מחבר ספר קצות החושן: 1. נדפס בהלברשטט שנת תר"כ- 1860, אבה"ע חלק ראשון ושני. שערים נפרדים. כולל חתימות בעלים: חתימה וחותמת רבי יצחק שמידמן זצ"ל- ראש ישיבת איתרי ורב ור"מ בישיבת תורת חיים ניו יורק. מעט כתמי מים. מצב כללי טוב. 2. נדפס בשטעטין שנת תר"כ- 1860. אבה"ע חלק ראשון ושני. שערים נפרדים. חותמת בעלות: יצחק מנחם שטרנפלד. הערה למדנית בכת"י בחלק שאלות ותשובות דף י"ג ע"ב מעט כתמי מים וקרעים בשער. מצב כללי טוב. 3. נדפס בפעטריקוב שנת תר"ע- 1910. על אבה"ע וחידושים ושו"ת. שערים נפרדים. בראש השער הראשון רישום בכת"י 'חיים מאיר' כתב היד נראה ככתב ידו של האדמו"ר מויז'ניץ הרה"ק רבי חיים מאיר הגר זי"ע - בעל ה'אמרי חיים'. הדבר מתאים גם לחותמות האחרות של 'חברה ש"ס ומשניות דק"ק ווילחאוויץ' שכן בעיירה זו הוא כיהן תקופה כרב. חותמות 'חברה ש"ס ומשניות דק"ק ווילחאוויץ' וכיתוב בדף שלפני השער 'משלוח מנות דחברה ש"ס ומשניות', וחותמות בעלות 'נפתלי אדלר' - האדמו"ר רבי נפתלי חיים אדלר זצ"ל מדז'יקוב - נתניה, שהיה לימים חתנו של האמרי חיים. נזקי עש קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $180
פריט מס' : 096

ספר חרדים עם חותמות הגאון ר' שמחה הלוי סולובייצ'יק כולל הגהות והערות רבות בכתב יד. ברדיוב. תרפ"ה | 1925.

ספר חרדים של הגאון המקובל ר' אלעזר אזקרי עם חותמות הגאון ר' שמחה הלוי סולובייצ'יק אב"ד מוהליב ועם הגהות והערות בכתב יד לא מזוהה. ברדיוב. תרפ"ה - 1925. כתב היד נכתב בשני בעטים שונים ויתכן שאלו שני כתבי יד שונים. נראה שאחד מהם לפחות הוא כתב ידו של הגאון ר' שמחה הלוי סולובייצ'יק. הגאון רבי שמחה הלוי סולובייציק (תרל"ט-תש"ב 1879-1941): בן-זקוניו של בעל "בית הלוי". בגיל 13 נתייתם מאביו, ומאז למד תורה מפי אחיו הגאון רבי חיים סולובייציק, שמילא את מקום אביהם ברבנות בריסק. נתפרסם בכשרונותיו העילויים ושמו יצא לתהילה כגאון עצום בתורה ובהוראה. בשנת תרע"א נתקבל לאב"ד בעיר מוהילוב, במקביל מסר שיעורים בישיבה בשקלוב בראשותו של הרב פסח פרוסקין, ובשנת תרפ"ד הגיע לאמריקה ונתקבל לאב"ד בקהילת "תפארת ישראל אנשי בריסק" בברוקלין ניו-יורק. המדפיס: מנשה יחזקאל הורוויץ. 19 ס"מ קכ"ד דף. מצב כללי טוב.
החל מ $700
פריט מס' : 097

הגדה של פסח עם פירוש באר מים למגיד מזאלוזיץ – לבוב, תרל"ט | 1879.

הגדה של פסח - באר מים, עם פירוש מאת רבי יוסף משה שפירא, המגיד מזאלוזיץ [מתלמידי המגיד ממעזריטש, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי לוי יצחק מברדיטשוב]. לבוב, תרל"ט 1879. בדף לפני השער חתימה בכתב יד וחותמת של "יוסף אשר הורוויץ" מדוקלא. [56] דף. 23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נזקי עש קלים ובלאי. אוצר ההגדות 1526.
החל מ $100
פריט מס' : 098

ספר "משנה ברורה" חלק ב' עותק מוגה. וארשה. תרס"ט | 1909.

ספר "משנה ברורה" חלק ב' הלכות נשאית כפים וכו', של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל החפץ חיים שנדפס בחיי המחבר עותק מוגה. וארשה. תרס"ט - 1909. בדף שלפני השער רשומה המילה "מוגה"ככל הנראה בכתב יד קדשו של המחבר. ה'חפץ חיים', היה מקפיד לבדוק כל ספר שהוציא למכירה משגיאות דפוס, מחשש גזל והונאה. כל ספר שנבדק זכה לרישום בכתב ידו בדפי השער "מוגה". [הוא היה מקפיד לרשום זאת בעצמו, מחשש, שמא אחרים יכתבו "מוגה" ללא בדיקה מספקת]. רבים מרישומים אלו נעלמו במשך השנים, עקב כריכה מחודשת של הספרים או מחיקת הכיתוב. דפוס: לווין - אפשטיין. קנד דף. 22 ס"מ. כריכה מקורית עם חיפוי בד פגומה. מצב כללי טוב ביוני.
החל מ $120
פריט מס' : 099

ספר מלא העומר למהרא"ל צינץ עם הקדשה בכתב יד המו"ל רבי חיים קרייזווירט זצ"ל גאב"ד אנטוורפן

ספר מלא העומר, על התורה וחמש מגילות אשר חיברו רבינו אריה לייב צינץ זכותו תגן עלינו, אב"ד פלאצק, הנודע בכינוי מהרא"ל צינץ, אשר כידוע כתב בצוואתו לכתוב על מצבתו: ""מי שישתדל בהדפסת ספריו, יהיה לו המחבר למליץ"!" מהדורה זו נדפסה בלונדון ויצאה לאור ע"י גאב"ד אנטוורפן הגאון רבי חיים קרייסווירטה זצ"ל בשנת תש"ך [1960] שם הוא ציין כי הוא "נצר ממשפחת רבנו הגאון המחבר זצ"ל"
על דף הפורזץ הקדשה בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי חיים קרייסווירטה זצ"ל. שער נפרד לכל חלק בספר. 5 דף, תקנח עמ'. פגמים קלים בכריכה ובשדרת הספר. מצב כללי טוב מאד.
הגאון רבי חיים קרייזווירט (חתם את שמו: קרייסווירטה) תר"פ - ט"ז בטבת תשס"ב | 1920-31/12/2001, רבה של אנטוורפן ומייסד ונשיא ישיבת מרכז התורה בירושלים. נולד בגליציה בעיר וואיניטש לאביו רבי אברהם יוסף זצ"ל הי"ד, אשר כיהן כמרא דאתרא. למד בישיבתו של המהר"ם שפירא 'ישיבת חכמי לובלין', וכונה "העילוי מקראקא". עלה ארצה בשנת תש"א, נישא לבת הרב אברהם גרודזינסקי, משגיח ישיבת סלובודקה. במשך מספר שנים התגורר בארץ, משם העתיק את מושבו לארה"ב בה כיהן כראש ישיבה בבית המדרש לתורה בשיקגו. בשנת תשי"ד התמנה כרבה של "קהילת מחזיקי הדת" באנטוורפן, תפקיד אותה מילא במשך למעלה מ-50 שנה עד לפטירתו.
החל מ $120