ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 4 - 17.06.2019

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

דקדוק עברי: ספר צחות לרבי אברהם אבן עזרא - מהדורה שניה פיורדא תקפ"ז | 1827 במצב מושלם

ספר צחות - מדריך לדקדוק בלשון הקודש לרבינו אברהם אבן עזרא, מבואר באר היטיב מאת רבי גבריאל ליפמאן. מהדורה שניה שנדפסה בפיורדא שנת "יבינו הצחות" תקפ"ז | 1827. 6, עד, 4 דף. כריכה שלמה לא מקורית. כתמים קלים ורישומים בודדים. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $50
פריט מס' : 027

דקדוק עברי: ספר דרכי הניקוד והנגינות - ווילנא תקפ"ב | 1822

ספר דרכי הניקוד והנגינות של רבי משה הנקדן עם ביאורו של רבי צבי ב"ר מנחם נחום בעל מחבר "הלכה למעשה" צפ"ת. נדפס בוילנא בשנת תקפ"ב | 1822. מהדורה חשובה במצב טוב. 2, ב-כד,7 דף. 17 ס"מ. ללא כריכה. דף אחרון מנותק, נקבי עש מועטים, כתמים וקרעים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 028

ספר הנהגות אדם - זולקווא תקס"ה | 1805 חתימות מעניינות

ספר הנהגות אדם, מצאתי כתוב במגילת סתרים בכתבי הקודש של הרב הגאון מופת הדור המנוח מהור"ר דוד אופנהיים זצ"ל שהיה אב"ד בק"ק פראג, והוא תועלת גדול איך יתנהג אדם ודינים ותפלות וכוונות מקובל ממוהר"ר יצחק לוריא זצ"ל [ האר"י הק'] - זולקווא תקס"ה | 1805. כריכה ישנה בלויה מעט בעיקר בשדרה, כתמים וסימני שימוש קלים, מצב כללי טוב. חתימות בעלות שונות: - הק' משה קרעגיל - הק' ישראל... חתן ר' אורי מגארליץ - הק' מנחם מענדיל... [?]
הפריט נמכר ב $190 החל מ $50
פריט מס' : 029

ספר המגיד חלק שישי כתובים - קאפוסט תקע"ח | 1818 עותק במצב יפה

ספר המגיד, כתובים - חלק ששי, הכולל את הספרים: איוב עם תרגום, דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים. עם פירושי רש"י, מצודות ועברי-טייטש. בדפוס יהודא יפה, קאפוסט, תקע"ח | 1818. דפים ירקרקים, עבים ומשובחים. כריכת עור מקורית, עם בלאי בקצוות ובשדרה. נקבי עש מועטים. עב; סו; מב; מט דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $50
פריט מס' : 030

שיר השירים וקהלת עם "המצודות" - וורשה תקע"ח | 1818 - נדיר ! עם חתימות חשובות

שיר השירים וקהלת עם הפירושים מצודת דוד ומצודת ציון, נדפס בווארשא תקע"ח | 1818, מהדורה נדירה שלא נראתה בעבר במכירות. נח דף. חתימות בעלות של הגאון רבי מנחם מענדל קרענגיל מקראקא (תר"ז - תר"ץ) - מגדולי חסידי צאנז, ובעל מחבר 'שערי גאולה' ועוד ספרים. ואביו רבי יוסף פנחס קרענגיל (תקע"ו - תר"ע), גביר נודע מחכמי קראקא מחסידיו של בעל ה'תפארת שלמה' מראדומסק. ללא כריכה, כתמים קלים וקרעים קלים בעיקר בקצוות הדפים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 031

ספר החינוך - וינה תקפ"ח | 1827 - מהדורה ראשונה עם הגהות משנה למלך

ספר החינוך, המהדורה הראשונה בה נוספו הגהות 'משנה למלך' לרבי ישעי' פיק זצ"ל - וינה תקפ"ח | 1827. עותק שלם ויפה, כריכה מקורית בלויה, גליון ראשון מנותק. חתימה עתיקה ומספר הגהות שלא נבדקו.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 032

ספר אוצר נחמד חידושי הרמב"ן על מסכת שבת - מהדורה ראשונה פרשבורג תקצ"ז | 1837

מהדורה ראשונה ספר אוצר נחמד הוא חידושי הרמב"ן על מסכת שבת, "אשר לא נודע לישראל מיום הכתבו עד היום הזה...", עם הסכמות של רבי יעקב אורנשטיין בעל ה"ישועות יעקב", ורבי משה סופר בעל ה"חתם סופר" - מהדורה ראשונה פרשבורג תקצ"ז | 1837. בדף הפורזץ חתימת בעלות "זה הספר שייך לי למשי הק' משה..." לא זיהינו את החתימה. כריכה בלויה ומנותקת, כתמים שונים, מצב כללי טוב מאד.
החל מ $50
פריט מס' : 033

שני חלקים מחיבור שש מערכות על משניות | פרשבורג תר"א-ג | 1841-3 נדיר!

1. קונטרס דבר בעתו על סדר מועד הוא ערך שני מחבור הגדול שש המערכת על ששה סדרי משנה, מאת רבי שמעון בן רבי יהודה ל"ש מגדולי חכמי פראג - מהדורה יחידה פרשבורג תר"א | 1841. 2. קונטרס חוסן רב על סדר נשים, הוא ערך שלישי מחיבור הגדול שש המערכות על ששה סדרי משנה, מאת רבי שמעון בן רבי יהודה ל"ש מגדולי חכמי פראג - מהדורה יחידה פרשבורג תר"ג | 1843. עותקים נדירים במצב מיוחד, כריכות מנותקות וכתמים קלים, מעבר לזה מצב כללי טוב מאד.
החל מ $80
פריט מס' : 034

ספר החכמה התבונה והדת כולל 2 דפים שלא ידועים ביבליוגרפית - מהדורה יחידה ברסלוי תר"ג-ו | 1843-6

ספר החכמה התבונה והדת, והוא הוספה לחיבורים הנקראים יסוד הדת, מאת רבי מרדכי דב פרידנטל - ברעסלויא תרג-ו | 1843-6. כרוכים יחד כל החלקים, חוברת ראשונה עד חוברת רביעית, כולל 2 דפים שכרוכים בסוף המחברת הראשונה ולא מצאנו כדוגמתם במקומות אחרים. שער ראשון ו-3 דפים שאחריו חסרים, שער מיוחד לכל חלק. דף אחרון קרוע מעט, קפלים בפינות הדפים. ללא כריכה, מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $60
פריט מס' : 035

מכילתא - מהדורה ראשונה עם הגהות הגר"א - וילנא תר"ד | 1844 עותק מושלם!

מכילתא דרבי ישמעאל ורבי עקיבא, עם ביאור בירורי המדות ומצוי המדות, ועם איפת צדק לרבי אליהו הגאון מווילנא - הגר"א, הביאו לדפוס רבי יצחק אליהו לנדא, שנודע גם כ'מגיד מוילנא', שכתב את הפירושים בירורי המדות ומצוי המדות. בהקדמה מתואר כיצד הגיע אליו פירושו של הגר"א על ידי נכד הגר"א - מהדורה ראשונה וילנא תר"ד | 1844.עותק יפה ומושלם. 4, 136, עמ'. כריכה ישנה. כתמי זמן קלים. מצב כללי טוב מאד. וינוגרד ספרי הגר"א 255.
החל מ $120
פריט מס' : 036

ספר קנאת ציון [חיבור נגד הרפורמים] - אמשטרדם תר"ו | 1846

ספר קנאת ציון, ספרו של של רבי ישראל משה חזן [משי"ח - שליח ירושלים לאירופה, ואח"כ רב ברומא, קורפו ואלכסנדריה] נגד אסיפת הרפורמים ברוינשווייג שבגרמניה, עם מכתבי גדולי ארץ ישראל וחוצה לארץ - אמשטרדם תר"ו | 1846. 2 דפים אחרונים חסרים, כריכה מנותקת ללא שדרה, כתמים וקרעים קלים, מצב כללי טוב. אסיפת הרפורמים בעיר ברוינשווייג שבגרמניה, נערכה בחודש תמוז תר"ד (1844) והייתה האסיפה הרפורמית הראשונה, ובה הוכרז על עריכת "תיקונים" בהלכה ובסידור התפילה, בתגובה הריצו ראשי הפקוא"מ [ארגון הפקידים והאמרכלים של אמשטרדם] מכתבים לכל גדולי הדור באותה העת וריכזו בידיהם את מכתבי התשובה. שליח ירושלים לאירופה, רבי ישראל משה חזן ששהה אז באמשטרדם חיבר את הספר הזה בשם 'קנאת ציון', בו הוא יוצא חוצץ כנגד הרפורמים וכוונתם לשנות בהלכה, ומבקר אותם באופן חריף וצירף אליו את מכתבי גדולי ארץ ישראל. הפקוא"מ הדפיס את ספרו של חזן, וכנספח לספר, פרסם את מכתבי התשובה של גדולי הדור אליו בשם 'תורת קנאות', בין כותבי המכתבים נימנים: הרש"ר הירש, רבי יהודה אסאד, רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים - הייט"ב לב, רבי אברהם שמואל בנימין סופר - הכתב סופר ועוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $50
פריט מס' : 037

שערי ציון [כמו שנדפס בסלאוויטא] - למברג תר"ט | 1849 עותק מושלם בכריכת עור מקורית

ספר שערי ציון, שחיבר רבינו נתן נטע הנובר - לבוב [בשער: כש"נ בסלאוויטא] תר"ט | 1849 עותק מושלם בכריכת עור מקורית עם עיטורים והטבעה בשדרה. כתמים וסימני שימוש קלים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $60
פריט מס' : 038

משניות סדר טהרות - טשרנוביץ תרי"ד | 1854

משניות סדר טהרות עם רע"ב תוס' יו"ט ועוד שנדפסו בצ'רנוביץ בשנת תרי"ד | 1854. כרך יפה עם רישומים שונים לא נבדק לעומק. כתמים שונים. מצב כללי טוב. רכג, 1 דף.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 039

ספר אור ה' נר מצוה - יוהנסבורג תרכ"א | 1861

ספר אור ה' לרבי חסדאי קרשקש, מזהיר על לימוד הגמרא ועל ענייני ושורשי המצוות ומצדיק הספר מורה נבוכים - מהדורת יוהנסבורג תרכ"א | 1861. כריכה פגומה, כתמים קלים, מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $50
פריט מס' : 040

ספר לחם ושמלה לרבי שלמה גנצפריד - מהדורה ראשונה לבוב תרכ"א | 1861

ספר לחם ושמלה, הלכות נידה טבילה ומקוואות לרבי שלמה גאנצפריד בעל הקיצור שולחן ערוך, מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר - לבוב תרכ"א | 1861. עם הסכמותיהם של ה"דברי חיים" מצאנז והמר"ם א"ש. בתחילת הספר מביא המחבר חידוש ששמע מהרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זצ"ל. ללא כריכה, חתימות בעלות שונותכתמים וקרעים קלים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 041

סט שלם משנה תורה לרמב"ם - ברלין תרכ"ב | 1862 בכריכות מקוריות עם דף מעטפת נדיר ולא ידוע

עותק שלם נדיר ומיוחד של שמונה חלקים בשמונה כרכים של משנה תורה לרבינו הרמב"ם ז"ל, שנדפסו בדפוס יוליוס זיטנפלד בבערלין שנת תבר"ך [תרכ"ב | 1862]. בעותק שלפנינו בכל כרך נוסף לפני השער דף מעטפת שאינו ידוע ביבליוגרפית! כרוך בכריכות מקוריות מהודרות, חלקן פגומות מעט, באחת מהן הדבקה בנייר דבק. רוב הדפים שבכל כרך במצב טוב, אולם ישנם דפים עם סימני עש. באחד הכרכים דף-המעטפת קרוע לשניים. פגמים קלים נוספים במספר מקומות.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 042

ספר אור חדש - למברג תרכ"ו | 1866

ספר אור חדש על ברכות המצות וברכות הנהנין לרבי חיים בוכנר זצ"ל, מהדורה שניה לעמברג תרכ"ו | 1866. חתימות בעלות ישנות מעניינות שלא פוענחו: "יוסף וועקסלער", "הבחור משה דוב ביידיאן [?] פון קאמארנא". כריכה מקורית בלויה מעט, שדרה פגומה, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 043

ספר יד הקטנה ג' חלקים - [פרשבורג] לעמברג תרכ"ח | 1868

ספר יד הקטנה, דיני תרי"ג מצוות על דרך הרמב"ם, מאת רבי דב בעריש גוטליב - לבוב [בשער: פרעסבורג] תרכ"ח | 1868. שער מיוחד לכל חלק, שני שערים לחלק ראשון, שם הספר נדמה להיות באותיות מוזהבות. כריכה מקורית בלויה, כריכה קדמית מנותקת. כתמים וקפלים ונקבי עש מועטים. מצב כללי טוב. חתימות בעלות: - "ברוך בן מנחם מענדל [?]...." - הק' ניסן פערלמאנן הרב אב"ד דק"ק מישלעוויץ" - רבי ניסן פרלמן - בן רבי יוסף שמואל (רבה של מישלניץ ותלמיד הדברי חיים מצאנז), מחכמי בלוזוב, חתן רבי חיים גורליצר (רבי חיים גולד דיין בקראקא).
הפריט נמכר ב $60 החל מ $50
פריט מס' : 044

ספר העבור להראב"ע ז"ל - מהדורה יחידה ליק תרל"ד | 1874

ספר העבור לרבי אברהם אבן עזרא על ידי חברת מקיצי נרדמים, שנה חמישית תרל"א - תרל"ד. יוצר לאור פעם ראשונה מתוך העתק כתב יד הנמצא בידי עם הקדמה וקצת הערות ממני ש.ז.ח.ה. [הרב שלמה זלמן חיים הלברשטם, (1832-1900) רב, חוקר ואספן ספרים. ממייסדי וראשי חברת מקיצי נרדמים] - ליק תרל"ד | 1874. עם כריכת מעטפת, כרוך בכריכה נוספת. עותק מושלם כולל לוח הטעות והוספת שזח"ה. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $50
פריט מס' : 045

חיי אריה ב' חלקים - קראקא תר"ן | 1890

ספר חיי אריה אריה חלק ראשון ושני, שער נפרד לכל חלק, שאלות ותשובות על ארבעת חלקי שולחן ערוך מאת רבי חיים אריה לייביש איש הורוויץ מלפים אב"ד זאלקווא וכעת קראקא, נכדו של רבי משולם יששכר הלוי מסטאניסלוב בעל ה'פני אריה'- קראקא תר"נ | 1890. בשער חותמת "חיים גאלד מכונה גארליצער פה קראקא" - מדייני העיר בתחילת המאה ה-20. בדף הפורזץ רישום בכתב יד: "קיבלתי זה הספר חיי אריה מאת ר' מעכיל גינציג על משכון ספר הלכה למשה ששאלתי לו על איזו זמן, מאיר ראק [?] היום כ"ח אב א' שופטים תרצ"ג". כריכה בלויה מעט, מצב כללי טוב מאד.
החל מ $50
פריט מס' : 046

קונטרס חברה שומרי שבת על ל"ט מלאכות - מהדורה יחידה פשמישל תרס"ב | 1901 נדיר!

חוברת נדירה, קונטרס חברה שומרי שבת על פי שולחן ערוך, על ל"ט מלאכות, גם רמזי אותיות אשר לא היו לעולמים, חברו אחד מחברה שומרי שבת [המחבר לא ציין את שמו אולם מדובר ברבי יהודה לייב רייך מריישא, מחשובי חסידי צאנז ואביו של רבי מנחם מענדל רייך מרבני ריישא], יידיש ולשון הקודש בכל עמוד - מהדורה יחידה פשמישל תרס"ב | 1901. כ דף. כריכה מקורית מנותקת, ללא שדרה. כתמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 047

קונטרס משפט מחוקק - מהדורה יחידה למברג תרנ"ג | 1893

ספר קונטרס משפטט מחוקק - שתי דרשות בהלכה ואגדה מרבי שרגא פייבל ראהאטין זצ"ל - מהדורה יחידה שנדפסה בלבוב תרנ"ג | 1893. לא היה מעולם במכירות. חתימת בעלות לא מזוהה "קלמן...". דף השער מנותק עם קרעים ללא פגיעה בטקסט וכתמים קלים, דפים ראשונים כתמים קלים בעיקר בסיכות הכריכה, מעבר לזה מצב כללי טוב. ללא כריכה. המחבר: רבי שרגא פייבל רוהטין, (תר"י-תרע"א | 1850-1911), רבה של זלאטשוב והגלילות, מתלמידיו של רבי יצחק אהרן איטינגא אב"ד לבוב, חתן הגביר רבי משה גריס מקוליקוב. עסק בקבלנות בניין ממנה התעשר ותרם לצרכי צדקה בעירו. החרדים בעיר חלקו עליו והוא עזב את העיר וחזר לאחר הפצרת בני הקהילה, הוציא תואר דוקטור על תרגום 'מורה נבוכים'.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 048

שו"ת משיב דבר להנצי"ב מוואלוז'ין - מהדורה ראשונה עם השינויים - ווארשא תרנ"ד | 1894

שו"ת משיב דבר, לרבי נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין – הנצי"ב. חלק ראשון ושני עם שני שערים ושער נוסף על חלק שלישי ורביעי בהוצאת אשת הגאון זצלל"ה ובניה - מהדורה ראשונה וורשה תרנ"ד | 1894. עותק עם שינויים בהדפסה כאשר בסימן ס"א בהלכות בכור, בתשובה בה דן הנצי"ב בדברי שלחן ערוך הרב בעל התניא, וחולק על דבריו, נשמטו שמות השואל והמשיב, ונמחקה שורה שעלולה היתה להראות כזלזול בדברי בעל התניא. 178, 120 עמ', 30 ס"מ. שני שערים בהתחלה, שער נוסף לחלק שלישי ורביעי. כרוך יחד עם ספר אמרות טהרות חידושי הלכות על מסכת בבא מציעא, אמרי רברבי - מהגאון יצחק הלוי אבד"ק דוקלא, צילץ, פרעשבורג, ואמרי זוטרי - מהגאון שמעלקא אבד"ק פרשעדבארז דעמביץ, בומסלא - מהדורה יחידה לובלין תרנ"ה | 1895. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 049

ספר מימי הדעת - קראקא תרנ"ו | 1896 - תרומת המו"ל בן המחבר

ספר מימי הדעת קובץ חידושי הלכות ואגדות מאת רבי משה יעקב דעמביצר (תקע"ט - תרכ"ג) - ראב"ד קראקא - קראקא תרנ"ו | 1896. על השער כיתוב: "הק' מאיר רובינשטיין", "זאב נדב הרבי המובהק הרב החריף הגדול והבקיע צדק תמים ר' זלמן דעמביצער" [לא כתב ידו]. רבי יקותיאל זלמן דעמביצר (תקצ"ט - תרע"ב ) בן המחבר, דיין ודרשן בקראקא, בעל מחבר "יד יקותיאל". דפים מנותקים, קרעים וכתמים שונים, מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 050

לוט שני קונטרסים של ברכת החמה מחזור שנת תרנ"ז

1. חוברת סימני רעשים ורעמים ולקוי המאורות, ובסופו ספר בקר יזרח והוא סדר ברכת החמה בתקופתה - טשרנוביץ תרנ"ב | 1892. כריכה בלויה ודפים מנותקים, מצב כללי טוב. 2. חוברת ספר זהרי חמה, כולל כל הדינים ומנהגי קידוש החמה המיועד להיות אי"ה... תרנ"ז עם נוסח ברכת החמה מהחיד"א, החתם סופר ורבי חיים כהן רפפורט - קראקא תרנ"ו | 1896. שדרת הכריכה בלויה ומנותקת מעט, השער מנותק, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $50