ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 100

..תגלית היסטורית בעולם ההלכה שלא נראתה מזה שנים - הגהות הסמ"ע בכתב ידו על שולחן ערוך קראקא שנ"ד - ש"מ

התרגשות מיוחדת בעולם ההלכה היהודי בהתגלות אור עולם, עצם כתב יד קדשו של מורינו ורבינו רבי יהושע הכהן פלק [וולק] בעל הסמ"ע הקדוש, הגהות והערות על שולחן ערוך שהיה תחת ידיו הקדושות ועליו הגיה והאיר את הארותיו אשר היו לנכס צאן ברזל בעולם היהודי. שני כרכים של שולחן ערוך, המהדורה הראשונה שנדפסה עם הרמ"א שהודפסה בקראקא [קרקוב - פולין], חלק חושן משפט שנת ש"מ | 1580. וחלק אבן העזר שנת שנ"ד | 1594. חיבורו של רבינו בעל הסמ"ע [ספר מאירת עיניים] פורסם על חלק חושן משפט אולם לא פורסמו מעולם הגהותיו והארותיו של רבינו על חלק אבן העזר שנמצאים תחת ידינו. כרכי השולחן ערוך שלפנינו היו ספונים שנים ארוכות מאד ולא נודע מי כתב את ההערות הרבות שנמצאו בו, הם התגלגלו לידיו של החוקר הרה"ח ר' שמואל זנוויל כהנא ז"ל, בסבלנות אין קץ עבר על כל ההערות וההגהות רשם אותם בכתב, כרך את הספרים בכריכה חדשה ולאחר מספר שנים של השוואות כתבי יד הגיע למסקנה כי אכן מדובר בכתב ידו של הסמ"ע הק'. וכך הוא מציין במסמכים הנלווים: "עדות הראשונה על אמיתות הערות הסמ"ע, ה"עיין בביאורי" הנמצאות בחלק אבן העזר אין להם על מה שיסמוכו אם לא היה החלק חושן המשפט עם עשרות "עיין בביאורי" הנמצאות בתחום ובתוך הסמ"ע בחלק החושן משפט". הרב כהנא לא חסך מזמנו וצירף הוכחות כתובות עם סימוכין לדברי רבינו בספרו על חושן משפט וכך הוא מוסיף וכותב: "בכל מקום שנמצא איזה הערה או עיין בביאורי נמצא העניין בסמ"ע וכולם באותו סגנון ולשון, עשרות פעם". בשונה מכתבי יד חשובים ורבים אחרים בהם סחר בימי חייו, הרב כהנא ייחס חשיבות רבה מאד לאוצר שהתגלגל לידו ואף כתב בשער הספר: "אם השם יתן כח אני אעזור לו לגמור את השו"ע חושן משפט ואבן העזר", בשנותיו אחרונות עסק בדבקות במחקר זה שראה בו היגלות נגלות אור עולם, לצערנו לא זכה לראות בחייו את המפעל רואה אור עולם. השנים האחרונות כאשר אכשר דרא והטור והשולחן ערוך הייתה להם עדנה של עריכה מחודשת עם תוספות של כתבי יד נדירים, זכה למתנה משמים שגם חיבורו של הסמ"ע יראה אור בדורינו ויוכל לפאר את המהדורות החדשות. הספרים כאמור נכרכו מחדש לפני כמה עשרות שנים והוטבעו בזהב [שמו של הסמ"ע על הכריכה הוטבע מאוחר יותר, לכן שהתגלה במי מדובר], שדרה אחת מנותקת, דפים ומילים בתוך הספר הושלמו בכתב יד במשך השנים, הדבקות שונות על גבי דפי הספרים. נקבי עש, קרעים וכתמים שונים משוקמים. מורינו ורבינו הגאון רבי יהושע הכהן פלק [וולק] (שט"ו לערך - י"ט בניסן שע"ד | 1555 לערך - 29/03/1614) נולד בעיר קראקא [קרקוב] שבפולין לאביו רבי אלכסנדר הכהן, נישא לרבנית ביילא בתו של רבי ישראל איידלס אשר הוזיל ממון רב למען רבינו כדי שיוכל לשקוד על התורה הקדושה ללא הפרעה, חותנו בנה לו בית בו התגורר, כתב את חיבוריו ובו למד עם תלמידיו, לכבוד חותנו כינה רבינו את חיבוריו בשם כולל "בית ישראל", על שם חותנו. הרבנית ביילא הייתה דמות מיוחדת בפני עצמה, והתפרסמה בחכמתה ובצדקותה, לאחר פטירת רבינו עלתה לארץ ישראל [ראו עוד אודותיה בהקדמת בנה ל"דרישה ופרישה" של רבינו על ארבעה טורים (בראש חלק יורה דעה), ב'שם הגדולים' בערכו של רבינו - בעלה, בקובץ בית אהרן וישראל גיליון פד עמ' קנב-קנג וב"תולדות חכמי ירושלים" חלק ב' עמוד 52. על חידושיה ההלכתיים ראו גם באורח חיים סימן רסג, במגן אברהם, דגול מרבבה, מחזיק ברכה, הגהות חתם סופר ומחצית השקל, וכן בשו"ת "מנחת שמואל" (ונגרוב, אורח חיים סימן ל') ובמאסף ישורון כרך ב' עמוד קטז]. רבינו היה מגדולי פוסקי ההלכה בכל הדורות, ממפרשי הטור והשולחן ערוך ומגדולי האחרונים. עמד בראשות ישיבה עם תלמידים רבים עליהם נמנה השל"ה הקדוש ועוד מגדולי אותו הדור. רבים מתלמידיו כיהנו לאחר מכן כראשי ישיבות, אבות בתי דין, דיינים ומנהיגי קהילות, וכך מעיד בנו רבי יוסף יוזפא כ"ץ: "לא יצא אחד מתלמידיו שלא עלה למעלה לאיזה מדריגה להיות אחד מגאוני הדור, ראש ישיבה ואב"ד, או בעל הוראה או דיין או מנהיג קהילה, עד שלא נמצא עיר וקדיש בכל תפוצות ישראל שלא ימצא שם אחד מתלמידיו". שמו של רבינו מוזכר בעיקר על שם ספריו הנודעים 'דרישה ופרישה' על הטור, וסמ"ע [ס'פר מ'אירת ע'יניים] אשר היו לאבני היסוד של עולם ההלכה והכרעותיו נר לרגלי הפוסקים, כעדות בעל ה'חוות יאיר': "וכבר נתפשט המנהג בכל תפוצות ישראל לפסוק כרמ"א והסמ"ע תלמידו ומימיהם אנו שותים". רבינו נפטר בלעמברג [לבוב - פולין] הניח אחריו קודש שלושה בנים, רבי אלכסנדר סנדר, רבי יוסף יוזפא ורבי משה. זכותו תגן עלינו. מצורף אישור מומחה של הרב שמעון שווארץ. וחומר המחקר של הרב שמואל זנוויל כהנא, צילומי כתב יד נוספים של רבינו.
החל מ
$50000

תן הצעה