ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
מכירה מס' 24 - 31.07.2019
לחץ כאן לצפייה בקטלוג המלא או לחץ על אחד הפריטים למעלה

מכירה מס' 24

הסתיימה בהצלחה ב"ה 

תודה רבה לכל המשתתפים

את הפריטים שלא נמכרו

ניתן יהיה לרכוש בשבוע הקרוב במחיר הפתיחה בתוספת עמלת מורשת

:כתובתנו

רחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

: משרדנו פתוחים בימים 

  א'-ה' 

בין השעות 12:00-20:00  

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090

פקס: 03-9050093

אסף: 054-3053055

ניסים: 052-8861994

moreshet.auctions@gmail.com

ניתן להשתתף במכירה אונליין דרך אתר בידספיריט

https://moreshet.bidspirit. com/

(ההרשמה מראש חובה)

קטלוג להורדה PDF

 • פריט מס' : 110

  אור תורה המגיד ממזריטש - חסידות מהדורה ראשונה קוריץ תקס"ד | 1804 נדיר!

  ספר אור תורה, מאמרי קבלה וחסידות על פרשיות התורה, שיר השירים, תהילים ומאמרי חז"ל מאת גדול תלמידי הבעש"ט הקדוש רבי דוב בער המגיד ממעזריטש - קארעץ תקס"ד | 1804. סטפנסקי חסידות, מס' 33. לא נראה זמן רב במכירות במצב כזה כולל דף שער. תורותיו של המגיד ממעזריטש נדפסו לראשונה בקוריץ תקמ"א, בספר "מגיד דבריו ליעקב - ליקוטי אמרים", על ידי תלמידו רבי שלמה מלוצק. אך הדברים לא נערכו וסודרו על פי איזה סדר כל שהוא. בספר שלפנינו סודרו הדברים על סדר פרשיות התורה, שיר השירים, תהלים ואגדות חז"ל. הספר שלפנינו נדפס ע"פ כתב-יד שהיה בביתו של רבי ישעיה מדינוביץ, אב"ד יאנוב, מתלמידי המגיד ממעזריטש ורבי פנחס מקוריץ. עם זאת, רוב המאמרים זהים למובא ב"מגיד דבריו ליעקב", למעט מספר שינויי נוסח בין הספרים. עותק חסר. 147 דף, מתוך 157 דף במקור. 10 הדפים האחרונים חסרים. 15.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. נקבי עש מועטים. קרעים ובלאי, בחלק מהדפים עם פגיעות בטקסט, מספר דפים אחרונים דבוקים זה לזה עם פגיעות. חתימת בעלות בשער ובמספר מקומות בספר: "משולם יוסף [לאדן?]". כריכה ישנה פגומה מאד.
  הפריט נמכר ב $1900 החל מ $1200
 • פריט מס' : 111

  אור פני משה - חסידות מהדורה ראשונה מעזריטש תק"ע | 1810 עותק מושלם ומפואר בכריכה מקורית כולל הסכמות הנדירות!

  ספר אור פני משה, על חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, בדרך החסידות מאת רבי משה סופר סת"ם מפשעווארסק - מהדורה ראשונה מעזריטש תק"ע | 1810. 4, רמ דף. 21.5 ס"מ. כולל דפי ההסכמות הנדירות שנדפסו באותיות קטנות, ונוספו לאחר ההדפסה לחלק מן הטפסים. סטפנסקי חסידות 32. נדיר! עותק מפואר ומושלם שלא נראה כמותו שנים רבות במכירות, בכריכת עור מקורית עם עיטורים והטבעת שם הספר בשדרה, עם פגמים קלים במצב טוב מאד. שולי הדפים נשמרו בצבעם האדום. הדפים בחלקם כחולים. קרעים עם הדבקות במספר דפים בודדים בתחילת הספר ובסופו, באחד הדפים מוסתרות מעט אותיות. נקבי עש מועטים. מעבר לזה מצב כללי טוב מאד. ספר קדוש זה יצא לאור ע"י חתנו רבי ישראל דב בער שלמה ואביו רבי מנחם נחום מאניפולי, הוא מעוטר בהסכמות של גדולי החסידות באותו דור, המפליגים בגודל קדושת הספר ומחברו, בהם: רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המגיד מקוז'ניץ, רבי אפרים זלמן מרגליות, החוזה מלובלין, ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי מנחם מנדל מרימינוב [שכותב בהסכמה: "ומעודי ידעתי את האיש ההוא ואת שיחו אשר היה לו שם ויד בנגלה ובנסתר וכל רז לא אניס ליה"], ה"באר מים חיים" ועוד. המחבר מרבה לצטט את דברי רבינו משה אלשיך ומצטט את דבריו ומבארם, ועל כך כותב החוזה מלובלין בהסכמתו: "...כשהייתי בילדותי הייתי סר למשמעתו ושתיתי מימיו הנאמנים, וידעתי שכל עניניו היו רק לשם שמים ולעשות נחת רוח לפניו ית"ש, והיו לו מדרגה שהרב הגאון המנוח מוהר"ר משה אלשיך ז"ל היה מתגלה אליו...". בני רבי זושא מאניפולי כותבים בהסכמתם: "לאסהודי באנו מה ששמענו מפה קדוש אדונינו אבינו הצדיק [רבי זושא מאניפולי] נשמתו עדן בזה הלשון... וראיתי בהיותו לומד היה דמות דיוקנו עומד לפני כמלאך ה' צבאות, ובהיותו כותב ספרו הקדוש, היה להב יוצא מאותיותיו הקדושים הכתובות. כל זה שמענו מפיו הקדוש...". רבי משה מפשעווארסק (ת"פ בערך - י"ב בטבת תקס"ו) מגדולי וחשובי תנועת החסידות בדור הרביעי. מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש ורבי אלימלך מליז'ענסק ועוד. פורסם במיוחד בשל היותו סופר סת"ם בקדושה ובטהרה עליונה, תפילין ומזוזות שנכתבו על ידו נחשבים למיוחסות ומבוקשות ביותר עד ימינו אנו. רבים מגדולי החסידות התעטרו בתפילין אותם כתב, עליהם נמנים, רבי אלימלך מליז'ענסק [שהעיד עליו: "שראה את דוד המלך עומד ליד רבי משה, ומאז נתוודעו זה לזה"], החוזה מלובלין, רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, רבי ברוך ממז'יבוז' ועוד. באגרת מרבי משה אל רבי מנחם מנדל מרימנוב, הוא כותב לו שמשלמים לו אדום זהב עבור תפילין, אך הוא אינו יכול למלא את דרישות הפונים אליו. על תלמידיו נמנים בין היתר: רבי צבי מנחם - בנו של רבי זושא מאניפולי, רבי צבי אלימלך מדינוב "הבני יששכר", רבי משה מסאמבור ורבי יעקב ממוגלניצא.
  הפריט נמכר ב $4000 החל מ $1800
 • פריט מס' : 164

  כתב יד גדול ומקיף למעלה מ-250 עמודים בכתב יד אשכנזי עם חידושים בש"ס ופוסקים שלא נדפסו משנות הת"ר המוקדמות - נדיר חשוב ומעניין!

  ספר עב כרס ובו למעלה מ-250 עמודים, כתובים בכתב יד אשכנזי צפוף, עם חידושים, דרשות, הערות והארות על שולחן ערוך ונושאי כליו, ש"ס ומפרשים ועוד ועוד. מבין השיטין ניכר כי הכותב הוא תלמיד חכם עצום השוחה ביד התלמוד והוא בנו של תלמיד חכם וצורב מרבנן כאשר הוא מביא מדרשותיו של אביו "חידושי תורה מאת אבי מורי ורבי הגאון שי' בסוגי' שדרש בו בשבת זכור שנת תר"ד לפ"ק...". תרנו וחיפשנו עד מקום שידינו מגעת כדי לנסות לאתר מי הוא זה ואיזה הוא הגאון הלז, אולי לא מצאנו שנדפסו דברי תורה אלו בשום מקום, וגם לא השאיר לנו רמזים בין בתרי כתבי תורתו הקדושה וניכר שהוא חס על הנייד ומילא את דפי הספר מן הקצה אל הקצה בדברי תורה ולא היה לו פנאי לחולין אפילו כגון השארת שמו או מקום מגוריו. רק זאת נדע שספר חידושים זה הגיע דרך העיר קראקא - עיר ואם בישראל אשר רבים וטובים מבניה פיארו את כותל המזרח של עולם התורה. זאת עוד באחד העמודים הראשונים ישנה שאלה ותשובה, כנראה מדובר בהעתקה של מכתב שנשלח אל "כש"ת מו"ה רבי יעקב וואללער אבד"ק ביטשא ואגפי'" [רבי יעקב ווילר מביטשא - נין ונכד להאי גאון וקדוש הרבי רבי העשיל מקראקא, שהיה רב של ביטשא (מחוז טרנצ'ין בסלובקיה) בעל מחבר ספר 'בית יעקב' על מסכת עירובין]. החידושים בספר מתחילים בשנות הת"ר המוקדמות, ראינו תר"ד והלאה עד אחרי שנות ה'תר"ל. כריכה מקורית בלויה, עם שדרת עור. כתמים שונים. מצב כללי טוב מאד.
  הפריט נמכר ב $4200 החל מ $800
 • פריט מס' : 112

  ספר אור החיים עם מעיין גנים לבעל "הבני יששכר" - חסידות מהדורה ראשונה זאלקווא תר"ט | 1848

  ספר אור החיים, חיבור נגד לימוד הפילוסופיה לרבי יוסף יעב"ץ, מהדורה ראשונה עם הגהות והערות "מעין גנים" מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב "הבני יששכר" יצא לאור ע"י בנו של בהני יששכר רבי שמואל שפירא - דפוס שאול דוב מאירהאפער, זולקווא בשנת "מעיין גנים באר מי החיים" [תר"ט] 1848. סטפנסקי חסידות 356. 1, לב, 2 דף. 22.5 ס"מ. חלק מהדפים כחלחלים. נקבי עש מועטים לאורך כל הספר עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. כתמים שונים. מצב כללי טוב. כריכה ישנה בלויה. רבי יוסף יעב"ץ "החסיד" (קצ"ח בערך - ח' באדר רס"ז), מגדולי הדרשנים בספרד ומחכמי הגירוש. לאחר גירוש ספרד וליסבון התיישב במנטובה. ספריו, ובעיקר פירושו לפרקי אבות (קושטא רצ"ג) זכו לתפוצה רבה. בספר שלפנינו הוא תוקף בחריפות את לימודי הפילוסופיה. לטענתו, בשנות השמד של עם ישראל, המשכילים היו הראשונים אשר המירו דתם, לעומתם היו עם הארץ, הנשים ופשוטי העם אלה אשר עמדו בנסיון ומסרו נפשם על קידוש השם. נשא לאישה את אחותו של רבי יצחק עראמה בעל "עקידת יצחק". האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב (תקמ"ג בערך -ח"י בטבת תר"א), בן רבי פסח לנגזם, אמו הייתה אחייניתו של רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליז'ענסק שבירך אותה שיוולד לה בן שיאיר את העולם בתורתו וקדושתו, וציווה שיקראו לילד בשמו "אלימלך". מגדולי המנהיגים בתנועת החסידות, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרימנוב. מחבר ספרים רבים המפורסם שבהם "בני יששכר" על שמו הוא מכונה. כיהן ברבנות במספר מקומות ובעיקר בעיר דינוב בפולין שם נטמן. נודע בקנאותו ובמלחמתו הבלתי מתפשרת נגד המשכילים. מצאצאיו שושלת אדמור"י מונקאטש.
  הפריט נמכר ב $280 החל מ $250
 • פריט מס' : 011

  ספר סוד ה' על ברית מילה כולל רפואות וסגולות מהדורה מיניאטורית - אמשטרדם תק"ה | 1745

  ספר סוד ה', חיבור על ברית מילה, כולל סדר הברית, פדיון הבן וברכת המזון עם פזמונים לברית מילה. "אשר חיבר הרב הגדול נר ישראל כבוד מוהר"ר דוד דלידא נר"ו, אשר הרביץ תורה בכמה וכמה קהלות קדושות והיה אב"ד בק"ק אמשטרדם... ולתוספות... וחיברנו לזה כמה דינים היותר נצרכים וכמה מיני רפואות וסגולות בדוקות בלשון אשכנז [בסופו ביידיש באותיות צו"ר]" - אמשטרדם תק"ה | 1745. ל דף. מהדורה מיניאטורית - 16 ס"מ. כרוך בכריכה ישנה נאה עם שדרת עור. קרעים רבים בעיקר בשוליים, סימני שימוש וכתמי יין רבים. מצב כללי בינוני.
  החל מ $200
 • פריט מס' : 148

  נחלת שבעה - פיורדא תצ"ט | 1739 עותק חסר / העותק של אביו של "האבני נזר" רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלה וחתימת אחיו של האבני נזר רבי זלמן בורנשטיין עם חתימות בעלות רבות נוספות

  ספר נחלת שבעה ומהדורה בתרא, ספר הלכה על נושאי אבן העזר, לרבי שמואל הלוי מהלברשטט (תלמיד הט"ז ועוד, היה בחילופי שו"ת עם רבי יאיר בכרך בעל "חוות יאיר" שהשיג על ספרו ורבי שמואל השיב לו במהדורה בתרא שבספר זה) - פיורדא תצ"ט | 1739. עותק חסר ללא שער, מתחיל בדף ה' מעבר לזה שלם עד דף צח. ב-3 דפים שרוף עם פגיעה בטקסט, כתמים שונים. מעבר לזה מצב כללי טוב. כריכה ישנה מנותקת ללא שדרה. רישומי בעלות רבים בהם זהינו רישום על שייכות הספר לרבי זאב נחום בורנשטיין אב"ד ביאלא. וחתימות נוספות "זלמן בהרב מוה' זאב נחום נרו'". רבי זאב נחום בורנשטיין (תק"פ בערך - תרמ"ה | 1820-1885) רבה של ביאלא פודולסק ורבם של רבים מגדולי יהדות פולין בדור שלאחריו. מחבר הספר אגודת אזוב. בן רבי אהרן משצ'קוצ'ין (Szczekociny ביידיש: שטשעקאטשין), [מחסידי החוזה מלובלין, רבי שמחה בונים מפשיסחה ורבי דוד מלעלוב]. תלמידו של רבי שלום צבי הכהן מזגיערש, נישא לבתו של רבי מרדכי הירש ארליך והתגורר בבנדין, שם נולד לו בנו רבי אברהם בורנשטיין בעל "האבני נזר". ב-1850 התמנה כרבה של אולקוש. ב-1856 התמנה כרבה של העיר ביאלה בה כיהן עד פטירתו. היה מחסידי רבי מנחם מנדל מקוצק שהיה גם מחותנו. לאחר שבנו "האבני נזר" חתן הרבי מקוצק, החל לנהוג תחתיו באדמו"רות, קיבל אותו כרבו. על תלמידיו הרבים נמנים רבי יואב יהושע ויינגרטן מקינצק - ה"חלקת יואב". רבי זלמן בורנשטיין - בנו של רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלה ואחיו של האבני נזר.
  החל מ $500
 • פריט מס' : 019

  ספר החיים וספר תעלומות חכמה - לבוב תקס"ד | 1804 / עפר יעקב - ברסלוי תקצ"ט | 1839 עותק מושלם ויפה

  כרך עם שלשת הספרים: 1. ספר החיים לרבי חיים בן רבי בצלאל אחי המהר"ל, עם הסכמת והקדמת רבי אברהם יהודע העשיל מאפטא שכתב: "וכל איש החפץ חיים יבחר בספר הקדוש הזה... והש"י יכתב ויחתם אותנו בספר החיים" - לבוב תקס"ד | 1804 [כנראה תק"צ]. 1, ל, 3 דף. 2. ספר תעלומות חכמה, מגילת קהלת עם פירושו של רבי יעקב מליסא "הנתיבות" - מהדורה ראשונה לבוב תקס"ד | 1804 [כנראה תק"צ]. 1, טו דף. 3. ספר עפר יעקב "כולל ויכוח בין שני אחים הנפש והנשמה, לאהוב את ה' ולהתדבק במצותיו הטהורים" מאת רבי יעקב אייכהורן [מחכמי קראקא, חתן רבי שלמה זלמן רוזס שהיה בעל תוקע אצל הבעש"ט. עלה לצפת, חזר לקראקא ושימש שם כרב] עם הסכמה של רבי ישראל משקלוב ועוד מרבני צפת. בתוך הספר [בדף ל-לא בחלק השני] תשובה בהלכה מרבי אברהם דוב מאווריטש "הבת עין" מצפת. ספר חשוב ונדיר במיוחד - מהדורה ראשונה ברסלוי תקצ"ט | 1839. 2, מג, לד דף. שלשת הספרים שלמים במצב יפהפה. כריכה פשוטה פגומה, חתימות בעלות רבות שלא נבדקו.
  החל מ $200
 • פריט מס' : 147

  כרך עם שו"ת רמ"א, שו"ת ב"ח וחוות יאיר - העותק של רבי זאב נחום בורנשטיין אביו של ה'אבני נזר'

  כרך גדול עם שלשה ספרים כרוכים יחד, בכריכה עתיקה. 1. ספר שו"ת רמ"א - סדליקוב תקצ"ו | 1835. חלק מהדפים כחולים, מד [צ"ל סה] דף. 2. שאלות ותשובות בית חדש הישנות - מהדורה שניה אוסטראה תקצ"ד | 1834. [5], סט דף. 3. חוות יאיר - מהדורה שניה סדליקוב תקצ"ד | 1834. ללא דף שער. [1],מז,מט-נב; כט,כט-נב דף. פגמים בכריכה, נקבי עש מועטים. מצב כללי טוב מאד. בפורזץ רישום בכתב יד: "זה שייך לה"ה המאור הגדול המפורסם בתורה וביראה קדוש יאמר לו, מו"ה זאב נחום בארנשטיין משטעקטשין" ועוד:"... פה ביאלא" ורישום נוסף בהאחרון עם תוספת: "אני הכותב הק'... בעריש לבנסאן משטעקטשין...". רבי זאב נחום בורנשטיין (תק"פ בערך - תרמ"ה | 1820-1885) רבה של ביאלא פודולסק ורבם של רבים מגדולי יהדות פולין בדור שלאחריו. מחבר הספר אגודת אזוב. בן רבי אהרן משצ'קוצ'ין (Szczekociny ביידיש: שטשעקאטשין), [מחסידי החוזה מלובלין, רבי שמחה בונים מפשיסחה ורבי דוד מלעלוב]. תלמידו של רבי שלום צבי הכהן מזגיערש, נישא לבתו של רבי מרדכי הירש ארליך והתגורר בבנדין, שם נולד לו בנו רבי אברהם בורנשטיין בעל "האבני נזר". ב-1850 התמנה כרבה של אולקוש. ב-1856 התמנה כרבה של העיר ביאלה בה כיהן עד פטירתו. היה מחסידי רבי מנחם מנדל מקוצק שהיה גם מחותנו. לאחר שבנו "האבני נזר" חתן הרבי מקוצק, החל לנהוג תחתיו באדמו"רות, קיבל אותו כרבו. על תלמידיו הרבים נמנים רבי יואב יהושע ויינגרטן מקינצק - ה"חלקת יואב".
  החל מ $500
 • פריט מס' : 015

  כרך עם ספר העיטור, שו"ת יעלת חן וספר שנות אליהו [הגר"א] מהדורה ראשונה - שנות הת"ק | עותק מפואר ומושלם

  כרך גדול עם שלשת הספרים: 1. ספר העיטור - מהדורה שניה ווארשא תקס"א | 1801. 2, צו דף. הסכמות חסידיות חשובות של המגיד מקוז'ניץ, רבי יצחק מראדוויל ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. 2. שאלות ותשובות יעלת חן למהרא"ל צינץ - מהדורה ראשונה פראג תקנ"ג | 1793. 2, סד דף. 3. ספר שנות אליהו, פירוש המשניות סדר זרעים לרבי אליהו הגאון מוילנא [הגר"א] - מהדורה ראשונה לעמבערג תקנ"ט | 1799. 2, נט [צ"ל: נח] דף. שלשתם כרוכים יחד בכריכת עור עתיקה, הכריכה פגומה והשדרה חסרה, הטבעת שמות הספרים על השדרה. מעבר לכך מצב כללי טוב מאד. עותק מפואר ומרשים.
  הפריט נמכר ב $350 החל מ $200
 • פריט מס' : 020

  גט מקושר [מהרא"ל צינץ] - מהדורה ראשונה ווארשא תקע"ב | 1812

  ספר גט מקושר עם ביאור טיב גיטין לרבי אריה לייב בן רבי משה מפלאצק המהרא"ל צינץ - מהדורה ראשונה - וורשה תקע"ב | 1812. 1, י, צ דף. קרעים שפינות הדפים הראשונים עם פגיעות קלות בטקסט, כתמים קלים. באחד הדפים כתם של דיו שנשפך ויצר קרע בדף עם פגיעה בטקסט, מעבר לזה מצב כללי טוב מאד. כרוך בכריכה ישנה עם שדרת עור מוטבעת. חתימה בדף השער שלא זוהתה: "הק' יוסף....?".
  הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
 • פריט מס' : 161

  ספר חידושי הלכות [מהר"ם שיף] - המבורג תקס"ז | 1807 עותק מיוחס וחשוב עם הגהות - מהדורה לא ידועה

  ספר חידושי הלכות חלק ראשון על מסכת ביצה, בבא מציעא, כתובות, חולין גיטין וגם חלק שני בבא קמא, שבת, סנהדרין וזבחים, מאת רבי מאיר [המהר"ם] שיף - המבורג תקס"ז | 1807 [לפי הפרט המצוין בשער]. מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית, לא מצאנו כמותה באוצר ובספרייה הלאומית. תוכן הספר הוא כנראה צילום של מהדורת תק"ז, אולם השער שונה לגמרי - שער יפה עם תחריטים מאוירים של משה ואהרן, חלום יעקב ודוד המלך. ללא הסכמות בגב השער. 1, לז [צ"ל עב], יג דף. בחלקם כרוכים הפוך וחלק לא כרוכים במקום. חלק מהדפים חתוכים בחלקם העליון, קרעים שונים בפינות חלק מהדפים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה ישנה, מנותקת בחלקה עם שדרת בד קרועה. בדף השער חתימה "הק' שלום שכנא כהנא בהרבני המופלג... מוהר"ר אברהם חיים [נ' הש"ך?]", בתוך הספר תיקונים בכתב יד עתיק בחלקם הדיו דהה. רבי שלום שכנא [כהנא] הכהן כץ מקראקא (נפטר ב' סיון תקצ"ט) בן רבי אברהם חיים, דיין בקראקא. בעל מחבר "משפט שלום" ו"שלמי נזיר" [ראה: וונדר-גליציה ח"ג; אוצר הרבנים 18269].
  החל מ $200
 • פריט מס' : 010

  ספר שמש צדקה - מהדורה ראשונה ונציה תק"ג | 1743

  ספר שו"ת שמש צדקה שני חלקים (בשערים נפרדים) לרבי שמשון מורפורגו - מהדורה ראשונה ונציה תק"ג | 1743. רבי שמשון מורפורגו (תמ"א - ת"ק | 1681-1740), מגדולי רבני איטליה, רבה של אנקונה. כאשר פרצה מגפה באיטליה בשנת ת"ץ - 1730 נרתם הרב שמשון מורפורגו כרופא להצלת נפשות, הספר הובא לדפוס על ידי בנו הרב חיים שבתי מורפורגו וזכה למקום של כבוד בפסיקה ההלכתית. חלק ראשון על אורח חיים, יורה דעה [5], קיז דף. חלק שני על אבן העזר, חושן משפט [1] סא' דף. 35 ס"מ. שערים מפוארים. כריכה עתיקה עם שדרת עור בלויה. נקבי עש וקרעים קלים בעיקר בקצוות וצמוד לשדרת הספר. גליונות מנותקים בחלקם. מצב כללי בינוני - טוב.
  הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
 • פריט מס' : 149

  אליה מזרחי על התורה - פיורדא תקכ"ג | 1763 כולל המפה - העותק של רבי נח שחור חמיו של ה"אמרי אמת" מגור

  ספר אליה מזרחי על התורה, עם הסכמות רבות שניתנו למהדורה זו. במהדורה זו דברי רש"י נדפסו באותיות מרובעות וביאור המזרחי בכתב רש"י, פירוש זה הוא הפירוש החשוב והמרכזי שנכתב על פירוש רש"י לתורה, ע"י רבי אליהו מזרחי (הרא"ם). בפרשת מסעי [דף ריא] נדפסה מפת ארץ ישראל, כשצד מזרח פונה בה למעלה. מפה זו, שנדפסה לראשונה בשנת רע"ז, המצוירת בעיקר בקווים ישרים ובצורת ריבועים ומלבנים, היא המפה העברית הראשונה שנדפסה אי פעם - דפוס איצק מדפיס פיורדא תקכ"ג | 1763. 2, רמא דף, 33 ס"מ. נקבי עש בעיקר בתחילת הספר ובסופו. כתמים שונים. בסוף הספר במספר דפים הודבקו הקרעים והושלמו בכתב יד נאה. כריכה ישנה עם שדרה עור, פגומה. מצב כללי טוב. חתימות בעלות חשובות: - "נח ב"ר יצחק אייזיק שחור מביאלא" - "יצחק חיים כץ רפפורט" - "משה צבי נאוומיאסט" - דוב בער במו"ה אליעזר ... מביאלא" - "נפתלי הרץ כהן" ועוד חתימות רבות וחשובות שלא נבדקו לעומק. רבי נח שחור מביאלא (נפטר תר"ע), עילוי מופלג, מתלמידי השרף מקוצק, החידושי הרי"ם מגור ועוד מגדולי פולין. רב בביאלה עמד בראש ישיבה שהוציאה מאות רבנים. בתו, מרת חיה ראדה יהודית, אשת האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור בעל "אמרי אמת" [אוצר הרבנים 15823, אלפסי החסידות 1977 - עמ' 234]. רבי יצחק חיים רפפורט (תרי"ב בערך - תרפ"א), אב"ד אוסטרובה ולאחר מכן בקראקא, בן רבי שבתי מדומברובה וחתן רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלה בעל "אגודת אזוב" אביו של ה'אבני נזר'. רבי יצחק חיים הי׳ למדן מובהק, חריף ובקי, נפלא ומצויין במדות נעלות. אמרו עליו שהוא היה בעל מזג טוב כ"כ "עד כי נכון היה לפשוט את כותנתו ברחוב וליתנה לעני המזדמן לו". גיסו ה'אבני נזר' העריכו וחבבו מאד, והוא כותב בתשובה בספרו: "וחמיו הרב ז"ל תמיד היה מרגלא בפומיה, חתני זה הוא תיבת ספרים שלי כמו שהעידו רבים". ב'אבני נזר' פזורות עשרות תשובות אליו, והוא "המאושר במעלות ובמדות". גם בספרו של גיסו בעל ה'כוכב מיעקב' (חתן אביו) נדפסו עשרות תשובות אליו.
  הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
 • פריט מס' : 145

  נדיר ומיוחד! העותק של הרה"ק רבי יצחק מראדוויל - פרקי רבי אליעזר - פראג תקמ"ד | 1784

  ספר פרקי רבי אליעזר - פראג תקמ"ד | 1784. לב, 1 דף. הדבקות בדף השער, קרעים בעיקר בקצוות הדפים. כריכה בלויה. מצב כללי בינוני - טוב. הגהות שונות בכתב יד במס' מקומות בספר. בדף השער רישום בכתב יד: "שייך למי שייך למי שנתן מעות ה"ה הרבני המופלג המפורסם הנגיד והקצין הרה"ח יצחק חתן הרב המאור הגדול אב"ד דק"ק דאלינא" - הרה"ק רבי יצחק מראדוויל בנו של המגיד מזלאטשוב וחתנו של הרה"ק רבי משה שהם מדולינא - מגדולי תלמידי הבעש"ט הק'. הרה"ק רבי יצחק [יונגרלייב] מראדוויל "האור יצחק" (תקי"א בערך - י"א באייר ה'תקצ"ה) בנו של רבי יחיאל מיכל המגיד מזלאטשוב, ואבי שושלת ראדוויל, אליה מתייחסים רבים מגדולי החסידות עד ימינו אנו. בימי חייו הרבה לנדוד ממקום למקום, מקובל מפי חסידים [בשם רבי מוטל סלאנימער] שאביו אמר כי חמשת בניו הקדושים הם כנגד חמישה חומשי תורה, ורבי יצחק הוא כנגד ספר שמות שם מוזכרת גלות מצרים ולכן הוא הרבה בנידודים, אולם כמו שקבלת התורה גם היא מובאת בספר שמות כך גם תהיה התורה נתונה בו. את מקומו בראדוויל מילא בנו רבי דן זצ"ל, חתניו גם הם מגדולי ישראל המפורסם שבהם היה רבי ישעי' מושקט, אב"ד פראגא [פרבר של וורשה בפולין] בעל מחבר "עצי בשמים" ו"ראשי בשמים". בזיווגו הראשון נישא רבי יצחק מראדוויל לבתו של רבי משה שוהם מדולינא ממנה נולדו לו ילדיו. רבי משה מדולינא (ת"ק לערך - כ"א בתשרי תק"פ), מגדולי תלמידי הבעש"ט הקדוש אצלו הסתופף בצעירותו לאחר שאביו רבי דן מברוד שהיה חשוך בנים והסתופף בצילו של הבעש"ט הק' התברך מפיו שיוולד לו בן צדיק וקדוש, ואביו לקחו עמו לרבו הק' ממנו גם הביא בכתביו תורות ופירושים אותם זכה לשמוע מפיו. לאחר פטירת הבעש"ט הק' הסתופף בצילו של מחותנו המגיד מלאטשוב. דברי תורתו הודפסו ע"י בנו רבי שמואל בספרים "דברי משה" ו"אמרי שהם [עליו נכתב: מצוה גדולה שיהא הספר הזה בבית ישראל כי היא שמירה גדולה בבית כי הוא מתלמודי הבעש״ט ז"ל]", ומאוחר יותר נדפס פירושו בקבלה "שרף פרי עץ חיים" על ספר עץ חיים. רישומי בעלות נוספים: - "צבי הירש רפפורט מלבוב" - רבי צבי הירש הכהן רפפורט [בספרו כתב: מילידי עיר לבוב הבירה, מתושבי עיר דובנא רבתי] (נפטר ג' באדר [י"א: אלול] תרכ"ה), בן רבי נפתלי הירץ מלבוב, בעל מחבר "עזרת כהנים" ו"תוספות העזרה" על ספרא [נדפס לראשונה בחייו ווילנא תר"ה]. - "יוסף פנחס קרענגיל בק"ק קראקא" - רבי יוסף פנחס קרענגיל מקראקא (תקע"ו - תר"ע) בן רבי משה מקראקא וחתן רבי צבי הירש הכהן רוזנצויג. מגדולי חסידיו של ה"תפארת שלמה" מראדומסק. גביר מחכמי קראקא. בנו רבי מנחם מנדל קרענגיל מחבר "שערי גאולה" על הגדה של פסח. - "שלמה בלומענפעלד"
  הפריט נמכר ב $1500 החל מ $1500
 • פריט מס' : 006

  ספר נחלת צבי - מהדורה ראשונה ויניציאה תכ"א | 1661 עותק מושלם ויפה

  ספר נחלת צבי, והוא שולחן ערוך מטור אבן העזר ומסביב לו פירוש נחלת צבי מרבי צבי הירש כץ "הוגה בעיון האפשרי על ידי מעלת החכם הכולל כמוהר"ר משה בכהר"ר מרדכי זכות [הרמ"ז] - מהדורה ראשונה בדפוס בראגאדין בונציה בשנת תכ"א | 1661. דפים ראשונים מנותקים מעט, נקבי עש מועטים. כתמי זמן וקרעים קלים עם מעט הדבקות בעיקר בקצוות. מצב כללי טוב מאד. כריכת קלף ישנה.
  הפריט נמכר ב $260 החל מ $180
 • פריט מס' : 156

  עיר גיבורים - אמשטרדם תקכ"ט | 1769 עם הקדשת המו"ל רבי צבי הירש מבאלחוב

  ספר עיר גיבורים, והם דרשות על חמישה חומשי תורה מאת רבי אפרים לונטשיץ זצ"ל בעל "הכלי יקר" - יצא לאור ע"י רבי צבי הירש מבאלחוב [בעל מחבר ספר "שרי צבי"] - אמשטרדם תקכ"ט | 1769. בעמוד האחרון הקדשה מודפסת של המוציא לאור עם השלמה בכתב יד סופר ל"הר"ר משה כץ בק"ק אמשטרדם". 2, נח [צ"ל: נד], כד דף. [במקור ישנם עוד כד דף]. כריכה בלויה ומנותקת בחלקה, כתמים שונים, מצב כללי טוב. בשער חתימת בעלות: "חנני ה' בזה הק' אברהם נתן [? - כנראה רשום: שפירא]
  החל מ $100
 • פריט מס' : 152

  ספר מחנה ישראל - מהדורה יחידה קראקא תרמ"ד | 1884 העותק של בן המחבר עם הגהות

  ספר מחנה ישראל חלק ראשון על מסכת גיטין ומסכת שבועות ופרק השוכר את הפועל במס' ע"ז, מאת רבי ישראל בן יוסף ניימאן דיין ומורה צדק בק"ק קראקא - מהדורה יחידה קראקא תרמ"ד | 1884. 2, פו דף. נקבי עש וכתמים שונים. קרעים במס' מקומות. כריכה בלויה. מצב כללי טוב. העותק של בן המחבר עם חתימתו בשער: "הק' מאיר ניימאן בהרה"ג מו' ישראל...". בעמוד לפני השער הגהה ארוכה בכתב יד, הגהות נוספות במס' מקומות בספר. רישומי בעלות רבים בעיקר של רבי מאיר ניימאן ובני משפחתו. רבי ישראל ניימאן (תקס"ח - תרמ"ח), דיין ומו"צ בחמישים שנים בעיר קראקא [ראה עוד: וונדר-גליציה ח"ג; אוצר הרבנים 12205,12001; שם הגדולים השלישי]
  החל מ $150
 • פריט מס' : 157

  כנסת הגדולה אורח חיים - מהדורה ראשונה ליוורנו תי"ח | 1658 עותק חסר עם הגהות

  ספר כנסת הגדולה, על ארבעה טורים חלק אורח חיים, מאת רבי חיים בנבנישתי (שס"ג - תל"ג | 1603-1673) עליו כותב מרן החיד"א: "הרב הנזכר מאיר עיני גולה הוא בספרי כנסת הגדולה אשר נדפסו בשמונה חלקים, ובלעדו לא ירים איש מורה הוראה הבקי בדרכי הוראה והוא מיראי הוראה את ידו בשום הוראה עד שילך מהרה לבית הכנסת ויראה מה בפיו ומה ירמזון עיני חכמתו, ואחר צאתו מבית הכנסת בנחת רוח יערה יורה יורה" - מהדורה ראשונה ליוורנו תי"ח | 1658. עותק חסר - מתחיל בדף יא ומסתיים בדף קנו [צ"ל: 1, קסד דף], חלק גדול מהדפים פגוע בפינות, בצידי הדפים ובתחתית, עם פגיעות רבות בטקסט. הגהות שונות עתיקות, לא נבדקו לעומק. כריכה בלויה ומנותקת. מצב כללי בינוני - גרוע.
  הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
 • פריט מס' : 212

  שמן על עץ 'לימוד תורה' חתום ע"י האמן - אירופה סוף המאה ה-19

  ציור מרהיב של שלושה תלמידי חכמים בלימוד תורה בבית הכנסת מול ספרים פתוחים ומגילות קלף. על השולחן פרוכת עם שם השם. חתימת האמן בצידה הימני של הציור. על התמונה מאחור תעודה מגלריה על מקוריות הציור. מידות: 29X38 ס"מ. נותנה בתוך מסגרת עץ תואמת. פגמים קלים. מצב טוב.
  החל מ $500
 • פריט מס' : 134

  שערי ציון [תפילות ותיקונים] - ז'יטומיר תרט"ז | 1856 נדיר!

  ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, כולל תקון חצות, תקון הנפש, תקוני תפלות, תקון המלקות, תקון התרת נדרים, תקון שלשה משמרות, סדר מסירת מודעא, תפלה לעצירת גשמים וסדר פדיון נפש, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה, מאת רבי נתן נטע האנובר - בדפוס רבי אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרט"ז | 1856. מהדורה לא מצויה! בספרייה הלאומית קיים עותק יחיד, והוא חסר. במפעל הביבליוגרפיה רשמו ספר זה על פי אותו עותק חסר. 404 עמוד [1, ב-קח, קיט-קכד, קטו-קצו דף]. לא קיימים עותקים נוספים בספריות הציבוריות בארץ. יצוין כי באופן כללי ספרי תפילה השתמרו פחות מאשר ספרים אחרים מטבע הדברים מכיוון שהיו בשימוש יומיומי. כריכה עתיקה פגומה [ככל הנראה מקורית] עשויה מעץ מחופה בבד עם שדרת עור מוטבעת. נזקי עש, קרעים וכתמים שונים, סימני שימוש רבים מאד. קרעים במספר פינות דפים עם פגיעות בטקסט. מספר דפים מנותקים. מצב כללי בינוני.
  הפריט נמכר ב $375 החל מ $250
 • פריט מס' : 035

  צלחת יודאיקה 'מזרח' מצויר בעבודת יד - פרס תחילת המאה ה-20

  צלחת יודאיקה מרשימה, חרסינה, עם ציורים וכיתובים בעבודת יד אמנותית חלקם מוזהבים. ציורים וכיתובים של שנים עשר שבטי ישראל, אהרן ומשה, אריות, שערים מפוארים, הכותל המערבי, עקדת יצחק ועוד. במרכזו כיתוב: "ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ה'" ומעליו 'שויתי ה' לנגדי תמיד' עם שמות הקודש. מתחת לציור הכותל הכיתוב: "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו". בתחתית הכיתוב: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל", "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב". במרכז התחתון מגן דוד עם השלמה של האותיות בתוך הצורה ובמרכזו כיתוב 'ציון'. 37X27.5 ס"מ. מצב כללי טוב מאד.
  החל מ $400
 • פריט מס' : 063

  שעון יודאיקה שולחני עם תיבת נגינה - ישראל המאה ה-20

  שעון יודאיקה שולחני. בסיס עץ עם תיבת נגינה במנגנון מכני. מעליו בסיס מתכת, עמודים עם אריות שמחזיקות את השעון ומעליו כתר, מאחור מטוטלת ומאחוריו תבליט מתכת עם הכיתוב 'רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית' בעיצובו של א. סנדיק בסגנון בצלאל. במקום הספרות בשעון מופיעות אותיות א' ב' ובמרכזו של השעון מגן דוד. בחזית לוחות הברית. השעון עם מנגנון מכני, מנגנון השעון תקין ומצורף מפתח תואם למתיחת המנגנון. מדות: גובה מקסימלי: 22 ס"מ. הבסיס התחתון, רוחב: 13.5 ס"מ. עומק: 7 ס"מ. מצב כללי: טוב מאד.
  הפריט נמכר ב $300 החל מ $250
 • פריט מס' : 086

  זכור ואל תשכח: לוט שני טלאים צהובים עם הכיתוב 'Jude' מתקופת השואה - גרמניה

  זכור את אשר עשה לך עמלק. לוט של שני פריטי טלאי צהוב בצורת מגן דוד ובמרכזו כיתוב JUDE מהשואה האיומה. על פי תקנות הרייך הגרמני ימ"ש, החל משנת 1938 חוייביו היהודים לענוד טלאי צהוב. ברובם היה הטלאי בצורת מגן דוד ובתוכו הכיתוב 'יהודי' בשפה של אותה מדינה. יהודים אשר נשאו טלאי צהוב על חזם ועל גבם נרצחו באכזריות. הי"ד. גרמניה / פולין שנות מלחמת העולם השניה. מצב כללי טוב מאד.
  הפריט נמכר ב $700 החל מ $700
 • פריט מס' : 036

  פריט מוזיאלי נדיר: חגורה לבנה (!) ליום כיפור עם אבזם כסף - גליציה / פולין המאה ה-19

  חגורת משי לבנה ומרשימה עם אבזם כסף ליום הכיפורים, על האבזם כיתוב: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו, גורל אחד לה'", עם ציור של השעיר לה', עיטורי צמחיה סביב ובראש נשר. חריטה בעבודת יד אמנותית, מקצועית ומרשימה. באוסף שטיגליץ (מס' רישום: B86.0218 - 101/045) במוזיאון ישראל מופיע אבזם דומה שנראה כעבודה של אותו אמן. מאחורי האבזם חרוט כיתוב דהוי וכמעט בלתי נראה: "לזכר אבי היקר ר' מנחם בן ר' יונה ז"ל... לי לשנת תרכ"ו [1866]". מידות החגורה: 107X5 ס"מ. מידות האבזם: 8X5.5 ס"מ. פגמים קלים. מצב כללי טוב מאד. פריט נדיר ומיוחד שכדוגמתו נמצאים רק במוזיאונים ברחבי העולם. חגורה לבנה נחשבת לנדירה אף יותר.
  הפריט נמכר ב $3000 החל מ $1000
 • פריט מס' : 166

  פריט מוזיאלי מרשים: כתב יד גדול ומפואר לחזן בית כנסת - אוסטריה תקצ"ט | 1839

  כתב יד גדול ומרשים (34X25 ס"מ) עם תפילות שונות, שער צבעוני עם הקדשה "זה השער לה' צדיקים יבואו בו, הקונטריס הזה נדבת... הר"ר משולם קויפמאן בן המנוח הר"ר שמעון ז"ל לכבוד בית הכנסת חדשה בנייאשטיפט [נוישטיפט - אוסטריה] אשר נתייסד בשנת תקצ"ט... ואברכה שמך ה' לפ"ק [תקצ"ט]", מעניין לציין כי לוח המולדות שמופיע בהמשך מתחיל בשנת תקפ"ח. בדף אחרי השער תפילה כתובה ביידיש (פגומה בחלקה). התפילות כולם כתובות בכתב יד סופר בצבע שחור חלקם מנוקדות, עם כותרות ומילים ראשונות מודגשות בצבע אדום. כתוב על נייר עבה ואיכותי כרוך בכריכה ישנה מוטבעת עם מגן דוד גדול במרכזו ומסגרת סביב עם עיטורים קטנים בזהב. הכרך כולל את התפילות שאמרם החזן או הגבאי: יהי רצון שלאחר קריאת התורה בשני וחמישי, פיוט לכה דודי ומזמור שיר ליום השבת, ברוך שאמר, על הכל שלאחר הוצאת ספר תורה, ברכות ההפטרה, הפטרה לתענית ציבור, יקום פורקן ומי שברך, הנותן תשועה למלכים "אדונינו הקיסר פראנץ הראשון...", ברכת החודש עם לוח המולדות לשנים תקפ"ח - תרי"א, ברכת החודש, הזכרת נשמות, מי שברך לתענית בה"ב, ברכות המגילה ואשר הניא, ערוב חצרות, תפילה לעצירת גשמים, תפילה להתפלל על החולים ומי שברך לחולים. הספר עבר תיקונים בבית הכנסת ברבות השנים, הושלמו קצוות הדפים שהתבלו והטקסט נכתב מחדש בכתב יד סופר אמנותית, הדבקות שונות לחיזוק הדפים לאורך הספר, מריחות דיו וקרעים קלים שהודבקו בשער. שדרת הכריכה מפורקת ובלויה. מצב כללי בינוני - טוב.
  החל מ $5000
 • פריט מס' : 007

  ספר בראשית ושמות - אמשטרדם תמ"ב | 1682

  ספר בראשית שמות מתוך חמישה חומשי תורה עם שלושה מטיבי צעד [עם תרגום אונקלוס, תרגום יונתן וירושלמי ופירוש רש"י] שנדפסו בדפוס קרישטופל פון גנגיל באמשטרדם שנת תמ"ב | 1982. בדף קסה, ב: על ידי הפועל במלאכת הקודש אני יעקב בר החכם השלם המקובל משה רפאל די קורדווא מקהל קדש בראזיל. ללא שער. ב-קסו דף. דפים ראשונים קרועים עם פגיעות בטקסט. נזקי עש, קרעים וכתמים שונים. ברובו במצב טוב. כריכת עור מקורית עתיקה עם עיטורים, פגומה. חתימות בעלות ורישומים שונים, בהם: מהר"ר אהרן דוד בן יצחק מייזל מסוויסלאץ. לגבי שנת ההדפסה של ספר זה: בשער להפטרות נכתב שנת הדפוס תמ"ב, אולם על שער התורה (חסר בעותק זה): מ'לכנו ג'ואלנו צ'באות ש'נת ל'פ"ק [תס"ג]. שטינשנידר (ראה מס' 610) רואה בפרט טעות דפוס ומפענח מ'לכנו ג'ואלנו י' צ'באות ש'נת לפ"ק [תמ"ג].
  החל מ $200
 • פריט מס' : 087

  פנקס אישי של שבוי מלחמה בריטי במלחמת העולם ה-2 עם רישומים איורים וקריקטורות יוצאות דופן ביופיים

  פנקס מעניין שהיה שייך לחייל שבוי בריטי תחת ידי הגרמנים במלחמת העולם השניה. בפנקס ישנם איורים בין השאר של דמויות מצוירות ידועות כמו: מיקי מאוס, ופופאי. וציורים ורישומים ממקומות שהוא עבר בהם במהלך שירותו. מצורף גם אישור עם פירוט על שירותו הצבאי ופועלו באנגלית מאת בתו של אותו חייל. מצב כללי טוב.
  החל מ $200
 • פריט מס' : 143

  קמע שמירה ליולדת "לנקבה" - רדלהיים כנראה ת"ר | 1840 בערך

  קמיע לשמירה ליולדת בת [קיים קמיע דומה ליולדת בן עם הכותרת "לזכר"], "לנקבה, אדם וחוה חוץ לילות[כך במקור!] חוה ראשונה. עם 3 שורות באשכנזית באותיות צו"ר [צאינה וראינה], תיאור אודות פגישת אליהו הנביא זכור לטוב עם לילית, ובהמשך תפילה, 'שמות' באותיות מנוקדות ופרק 'שיר המעלות אשא עיני אל ההרים'. על פי מפעל הביבליוגרפיה העברי (רשומה 000153172) נדפס ככל הנראה ברדלהיים, בתחילת שנות ה'ת"ר - 1840 בערך. דף בודד מודפס, 10X18 ס"מ. כתמי זמן ופגמים שונים, מצב כללי טוב, מודבק על קרטון עם פיסת בד המשמשת כמתלה.
  החל מ $300
 • פריט מס' : 177

  מכתב בלועזית מאת הג"ר מרדכי ווייס אבד"ק וואג ביסטריטץ - תר"מ | 1880

  מכתב נדיר בלועזית מאת הג"ר מרדכי ווייס אבד"ק וואג ביסטריטץ עם חתימתו וחותמתו. הג"ר מרדכי ווייס - נזכר בשו"ת כתב סופר חאו"ח סי' ט"ז, חתם שמו בהסכמתו על ספר כד הקמח (לבוב תר"מ). סימני קיפול, מצב כללי טוב.
  החל מ $200
 • פריט מס' : 178

  מכתב בלועזית מאת הג"ר בנימין וואלף זינגער אבד"ק ליפטא סנט מיקלאש - תרמ"ד | 1884

  מכתב נדיר בלועזית מאת הג"ר בנימין וואלף זינגער אבד"ק ליפטא סנט מיקלאש עם חתימתו וחותמתו הרשמית. הג"ר בנימין וואלף זינגער - נולד בשנת תרי"ח[1858] לאביו הג"ר פסח זינגער אבד"ק קירכדארף, למד אצל הג"ר עזריאל הילדסהיימר מברלין, הו"ל ספר המדריך ביחד עם אחיו הג"ר אברהם אבד"ק ווארפאלאטא. שימש ברבנות בליפטא סט' מיקלאש בערך ארבעים שנה, מקום משרת כהונת סבו הגה"ק בעל שמן רקח, עד שנת תרפ"ד[1824], ואח"כ עבר לפרשבורג ושם נפטר ביום כ"ח אדר שנת תר"ץ[1930] ושם מנו"כ. נדפס ממנו ס' "חידושי הרב"ז זינגר" למסכת שבת (ירושלים, תשמ"ז). סימני קיפול, מצב טוב מאוד.
  החל מ $200
 • פריט מס' : 173

  מכתב בלועזית מאת הג"ר יחזקאל משה פישמאן אבד"ק מישקאלץ - תרי"ז | 1857

  מכתב נדיר בלועזית מאת הג"ר יחזקאל משה פישמאן אבד"ק מישקאלץ עם חתימתו וחותמת שעווה אדומה רשמית שלו. הג"ר יחזקאל משה פישמאן - נולד בערך בשנת תקנ"ה[1795] לאביו הג"ר אברהם ליבשיץ אבד"ק נייהויז, למד בישיבות ניקלשבורג וטרעביטש, וגם למד אצל הגאון בעל שמן רוקח. נסע לק"ק טריטש וגר שם כמה שנים, אח"כ נתקבל לאב"ד מיסקאוויץ ושימש שם ארבע וחצי שנים, בשנת תקפ"א[1821] נתקבל לאבד"ק שאפא במעהרין, בשנת תקצ"ה[1835] בהמלצת מרן החתם סופר נתקבל לאבד"ק מישקאלץ, שימש שם ברבנות בערך ארבעים שנה ונפטר שם ביום ד' טבת שנת תרל"ה[1875]. אביו של הג"ר פיש פישמאן מגיד מישרים בפרעשבורג, ונזכר בספרי זמנו ביניהם בשו"ת אמרי א"ש ומהר"י אסאד. סימני קיפול, מצב טוב מאוד.
  החל מ $200
 • פריט מס' : 174

  מכתב בלועזית מאת הג"ר שלמה זלמן קאהן אבד"ק קעסטהעלי - תרל"ה | 1875

  מכתב נדיר בלועזית מאת הג"ר שלמה זלמן קאהן אבד"ק קעסטהעלי עם חתימתו וחותמתו הרשמית. הג"ר שלמה זלמן קאהן - נולד בטאפאלטשאני בערך בשנת תקפ"ח[1828] לאביו הג"ר דוד כ"ץ, בשנת תר"כ[1860] נתקבל לאבד"ק קעסטהעלי ושימש שם ל"א שנים, נפטר בן ס"ד שנים ביום ט' כסלו שנת תרנ"ב[1892] ושם מנו"כ. מחבר ספר 'משלי דרבנן' (קאניזשא תר"ל, 1870) בגרמנית. מצב טוב, חתך מודבק לאורך.
  החל מ $150
 • פריט מס' : 175

  מכתב בלועזית מאת הג"ר מיכאל קרויס דיין בבאלשא יארמוט (נכד החת"ס) - תרל"ח | 1878

  מכתב נדיר בלועזית עם חתימתו וחותמתו הרשמית של הג"ר מיכאל קרויס דיין בבאלשא יארמוט ונכדו של מרן החתם סופר. הג"ר מיכאל קרויס דיין בבאלשא יארמוט - נולד לאביו ר' דוד ז"ל ולאמו מ' חיה שרה, דיין בק"ק באלשא יארמוט. אשתו הרבנית מ' רבקה ע"ה. נזכר בשו"ת כת"ס חאה"ע ובשו"ת מהר"י אסאד, נפטר ביום ו' ער"ח אב שנת תרמ"ז ושם מנו"כ. סימני קיפול, מצב טוב מאוד.
  החל מ $200
 • פריט מס' : 176

  מכתב בלועזית מאת הג"ר שלום אוללמאנן אבד"ק ווייטצען - סוף המאה ה-20

  מכתב נדיר בלועזית עם חתימה בכתב ידו וחותמת הטבעה אדומה של הג"ר שלום אוללמאנן אבד"ק ווייטצען. הגאון רב שלום אולמן נולד לאביו הגאון רב אברהם אולמן אב"ד לאקנבאך תלמיד ההפלאה ורב נתן אדלר ,היה אב"ד בוויצען עד פטירתו בשנת תרנ"א[1891]. חתנו הוא הגאון המובהק רב מנשה גרינבוים אב"ד סאלקע זצ"ל. מצב בינוני חתך לאורך הדף.
  החל מ $200
 • פריט מס' : 184

  אוסף דפים שערים ומסמכים שונים

  למעלה מ- 140 דפים. שערים. חתימות. חותמות. רישומים. מכתבים. ועוד. שנות הת"ר תחילת הת"ש. גדלים ומצבים שונים. לא נבדק ביסודיות.
  החל מ $120
 • פריט מס' : 171

  מכתב בלועזית מאת הג"ר יעקב צבי וויס [ווייסמאן] אבד"ק סאבאסלוי - תרמ"ד | 1884

  מכתב נדיר בלועזית עם חתימתו וחותמתו של הג"ר יעקב צבי וויס[ווייסמאן] אבד"ק סאבאסלוי. הג"ר יעקב צבי וויס[ווייסמאן] - נולד לאביו הג"ר אברהם ווייס אבד"ק סאבאסלוי לערך בשנת תר"א[1841]. נשא את בתו של הגה"ק רבי שמואל פרענקל הנקרא ר' שמואל קאמאדער אבד"ק דאראג, מילא מקום אביו בסאבאסלא משנת תרל"ט, נזכר בשו"ת מהר"ם שיק חיור"ד סי' ע"ג, ע"ד. נפטר בן מ"ח שנה ביום י"ט אדר ראשון שנת תרמ"ט ושם מנו"כ. מצב בינוני, המכתב חתוך באמצע לאורכו.
  החל מ $150
 • פריט מס' : 180

  לוט 3 גלויות שנשלחו לבנקאי נחמיה דה לימה נציג הצדקות של הספרדים בארץ ישראל של הפקוא"מ (הפקידים ואמרכלים) של אמסטרדם.

  1. מהרב משה לילנטאל (היה מדפיס ירושלמי מראשי העדה האשכנזית) - מדבר על השנאת חינם שהיה בירושלים בין הכוללים. 2-3. מהשד"ר חיים אליעזר הויזבארג - הגלויה הראשונה בעניין שדרו"ת מספר רשמים של ביקורו ומתלונן שרוב הציבור לא מתעסקים ברוחניות ותורה. בגלויה השניה כותב על כך שר' מאיר ליהמן (מרקוס ליהמן) מתנגד אליו. נחמיה דה לימה (בהולנדית: Nehemia de Lieme 1882 - 1940): היה בנקאי ומנהיג ציוני וסוציאליסטי הולנדי. מייסד בנק הפועלים של הולנד, "דה צנטרלה" (De Centrale Arbeiders Verzekerings) ומנהל קרן קיימת לישראל (קק"ל) בשנים 1919–1921.
  החל מ $300
 • פריט מס' : 183

  לוט דפים שונים בכתב יד - סוף המאה ה-19

  לוט דפים בנושאים שונים בכתב יד תימן וצפון אפריקה. 6 דפים בכתב יד ממסכת בבא קמא. 6 דפים בחידושי תורה. 4 דפים בכתב יד צפון אפריקה. 2 שרידי דפים שהוצאו מכריכה בכתב יד תימן. סה"כ 36 עמודים כתובים. גדלים ומצבים שונים.
  הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
 • פריט מס' : 033

  מפת משי לחלות דפוס אבן מונזון - ירושלם ראשית המאה ה-20

  מפה לחלות, דפוס אבן על גבי בד משי בצבע לבן. במרכז המפה, מנורת שבעת הקנים, ומעליה הכיתוב "לכבוד שבת ויום טוב". משני צדיה, ברכות הדלקת הנרות, ותפילה באידיש. ונוסח הקידושים לשבת ויו"ט. בחלקיה העליונים והתחתונים של המפה ציורים יפים של המקומות הקדושים בארץ ישראל. שם המדפיס מופיע בפינה הימנית התחתונה: "דפוס אבן א.ל. מונזון ירושלם". | כתמים. ממוסגרת. | 60X46 ס"מ. מצב כללי: טוב.
  הפריט נמכר ב $280 החל מ $180
 • פריט מס' : 179

  מכתב בלועזית מאת הרב חיים יהודה רייך אב"ד באניהאד נאדאש - תרל"ב | 1872

  מכתב נדיר בלועזית עם חתימתו וחותמתו של הרב חיים יהודה רייך אב"ד באניהאד, נאדאש. הרב חיים יהודה רייך - נולד לאביו הג"ר אברהם יחזקאל רייך אבד"ק באנאוויץ בן הג"ר קאפיל חריף אבד"ק ווערבוי. שימש ברבנות בכמה קהילות, בבאניהאד, ונאדאש, ואח"כ רב בוויען, חיבר ספר קול יהודה (פרשבורג תרמ"ז) וכמה ספרים בלועזית. סימני קיפול, מצב טוב.
  החל מ $200